BHXH Việt Nam: Hiệu ứng mạnh từ mục tiêu cải cách thủ tục hành chính

2:51:41 PM | 6/8/2019

Theo báo cáo định kỳ 2 năm một lần về thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, trong giai đoạn năm 2018 - 2019, ngành BHXH đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện nhiều giải pháp nhằm đơn giản các quy trình, thủ tục, hồ sơ tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện các giao dịch về BHYT.

Về cải cách thủ tục hành chính ngành BHXH đã bãi bỏ, cắt giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực BHYT. Cụ thể, bãi bỏ một số thành phần hồ sơ theo quy định trước đây như đơn, công văn đề nghị, xác nhận; một số thủ tục chỉ còn quy định về tờ khai và danh sách; giảm số lần lập, kê khai hồ sơ, chỉ yêu cầu đơn vị sử dụng lao động lập, kê khai lần đầu và khi có thay đổi thông tin. Đến nay, số TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết chính sách BHYT đã giảm xuống còn 4 thủ tục.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, BHXH Việt Nam cũng chủ động giảm thời gian thực hiện TTHC, rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT. Theo đó, Luật BHYT năm 2008 quy định thời hạn cấp thẻ BHYT là 10 ngày, BHXH Việt Nam thực hiện 05 ngày. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 quy định thời gian cấp thẻ BHYT là 07 ngày, BHXH Việt Nam thực hiện 03 ngày và 01 ngày đối với trường hợp cấp cứu, chuyển công tác hoặc không thay đổi thông tin.

Bên cạnh đó, ngành BHXH đã đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Hiện, BHXH Việt Nam thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua 3 hình thức gồm: Giao dịch điện tử, sử dụng dịch vụ bưu chính và trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa”.

Trong giao dịch điện tử, BHXH Việt Nam đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, các đơn vị lựa chọn hình thức giao dịch điện tử sẽ không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH. Từ 1/3/2017, ngành BHXH triển khai giao dịch điện tử trên tất cả lĩnh vực: Thu, cấp thẻ BHYT; giải quyết và chi trả chế độ BHYT đối với cả tổ chức và cá nhân.

Về ứng dụng CNTT trong thực hiện chính sách BHYT, ngành tiếp tục số hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như tính chính xác minh bạch cho người dân và doanh nghiệp

Trong giai đoạn năm 2018 - 2019, ngành BHXH tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin giám định BHYT, đồng thời phối hợp với Ngành Y tế chuẩn hóa danh mục sử dụng tại trên 12 ngàn cơ sở y tế, đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT và triển khai đào tạo cho trên 2.000 giám định viên và hàng trăm nhân viên các cơ sở y tế, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Cụ thể, đối với Phần mềm Cổng tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH, cung cấp công cụ tra cứu, quản lý thông tuyến, chuyển tuyến, kiểm tra thẻ BHYT, thông báo kết quả giám định, cung cấp các tiện ích theo dõi tình hình KCB của cơ sở y tế và thống kê thanh toán BHYT, đặc biệt các cơ sở y tế có thể liên thông các kết quả xét nghiệm, khai thác tiền sử bệnh tật, kết quả điều trị của người bệnh BHYT, tránh trùng lặp chỉ định, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

BHXH Việt Nam đã triển khai “Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH” từ tháng 04/2019 hỗ trợ tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi KCB BHYT; Thông báo cho người tham gia BHYT hộ gia đình trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng 30 ngày.

Phần mềm Giám định được xây dựng theo quy trình giám định BHYT của BHXH Việt Nam với trên 10 nghiệp vụ, thực hiện giám định điện tử 100% hồ sơ đề nghị thanh toán, tích hợp trên 200 quy tắc phát hiện các hồ sơ trùng lặp, sai mức hưởng, sai danh mục, sai giá, sai so với các quy định của Bộ Y tế về khám, chữa bệnh, thống kê thanh toán BHYT.

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn quốc có 84,74 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3 % dân số, vượt 1,2% so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.

Phần mềm Giám sát cung cấp các biểu đồ, bản đồ theo dõi tình hình KCB, sử dụng kinh phí trên toàn quốc. Các bản đồ trực quan giúp phân tích, đánh giá và phát hiện nhanh chóng các biến động bất thường, gia tăng lượt KCB, chi KCB tại từng tỉnh và các cơ sở y tế tại từng tuyến. Đặc biệt các bản đồ dịch tễ giúp theo dõi đánh giá tình hình bệnh tật, tỷ lệ hiện mắc, mới mắc của các bệnh mãn tính, cấp tính đây là nguồn thông tin quan trọng để giám sát dịch bệnh và chủ động dự phòng bệnh tật.

Năm 2018, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận và giám định 176,5 triệu hồ sơ điện tử với 98.116 tỷ đồng đề nghị thanh toán BHYT, tỷ lệ liên thông dữ liệu trên toàn quốc đạt 95,12%; đã kết nối với 12.132 cơ sở KCB BHYT. Trong 5 tháng đầu năm 2019, tiếp nhận và giám định 72,2 triệu hồ sơ điện tử với 40.438 tỷ đồng đề nghị thanh toán BHYT.

Hiện nay, Hệ thống thông tin giám định BHYT đang tiếp tục được phát triển, cập nhật các quy tắc giám định để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT. BHXH Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội giao, đó là “trước năm 2018 hoàn thành việc liên thông hệ thống phần mềm công nghệ thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB nhằm cải tiến thủ tục hành chính trong KCB, nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT”.

HT