Tăng cường hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Timor-Leste

9:21:49 AM | 9/8/2019

Tình hình hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Timor-Leste trong những năm gần đây có nhiều bước tiến vượt bậc và được củng cố bằng nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp hai bên.

Tại buổi đón tiếp bà Virginia Ana Belo - Trưởng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Phát triển, Nghị viện Timor-Leste, Phó Chủ tịch VCCI - ông Hoàng Quang Phòng cho biết, VCCI sẽ phối hợp chặt chẽ với các các tổ chức của Timor-Leste trong việc xúc tiến các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp.

Theo bà Virginia Ana Belo, Timor-Leste đang phát triển phòng Thương mại và Công nghiệp Timor-Leste trở thành một tổ chức hoạt động hiệu quả đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Phát triển, Nghị viện Timor-Leste mong muốn hợp tác với VCCI trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm và tăng cường giao lưu doanh nghiệp.

Về phía VCCI, ông Hoàng Quang Phòng cho biết, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp. Ngoài ra, VCCI cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là phòng thương mại và công nghiệp các nước.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste, cần tận dụng tối đa cơ hội thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, trao đổi thương mại... VCCI và Phòng Thương mại và Công nghiệp Timor-Leste sẽ tăng cường hợp tác để cùng thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác của hai Bên.

H.Ly