Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Nền tảng tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội

2:54:13 PM | 12/8/2019

Năm 2018, tốc độ tăng tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản của Yên Bái đạt 4,2%, giá trị 3.912 tỷ đồng, đứng thứ 7/14 tỉnh miền núi phía Bắc; hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cùng sự gắn kết giữa sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ là một số thành quả ấn tượng trong bước đầu triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định 899 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Sở NN&PTNT tham mưu cho tỉnh thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020”. Trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Đề án được chia làm 8 đề án thành phần được lựa chọn, tính toán kỹ càng, gồm: chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; cây ăn quả có múi; chè vùng cao; ngô đông trên đất 2 vụ lúa; cây quế; cây măng tre bát độ; cây sơn tra.

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT Yên Bái chia sẻ: “Khi bắt tay vào thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực nông thôn hạn chế; hệ thống hạ tầng nông thôn chưa phát triển; sản xuất nông nghiệp manh mún, phân tán khó tích tụ ruộng đất phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh; tập quán, phương thức sản xuất và ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật còn chậm, nhất là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;...”

Với cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý, lựa chọn ngành nghề, cây, con phù hợp với từng vùng, địa phương cùng sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và bà con nông dân cùng sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Yên Bái đã thu được những kết quả bước đầu tích cực tạo ra những sản phẩm nông nghiệp, nông thôn có chất lượng, giá trị gia tăng cao, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao được xây dựng, ngày càng nhiều doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao xúc tiến đầu tư vào tỉnh,...

Hiện, trên địa bàn tỉnh hình thành rõ nét một số vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao như: vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha, vùng ngô hàng hóa 15.000 ha, vùng trồng dâu nuôi tằm 500 ha, vùng cây ăn quả 8.500 ha, vùng chè 8.000 ha. Mặt khác một số sản phẩm gắn chế biến với tiêu thụ như: vùng quế 70.000 ha, vùng tre măng Bát độ trên 4.000 ha, vùng sơn tra trên 8.000 ha, vùng gỗ nguyên liệu 180.000 ha. Một số sản phẩm có thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ Sở hữu trí tuệ như: Chỉ dẫn địa lý: Quế Văn Yên, Gạo Mường Lò; Nhãn hiệu tập thể: Gạo Chiêm Hương Đại Phú An (Văn Yên), Gạo nếp Tú Lệ (Văn Chấn), Cam (Lục Yên, Văn Chấn)...; Nhãn hiệu chứng nhận: Chè Suối Giàng Yên Bái, Sơn tra Mù Cang Chải và chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP;...

Đặc biệt, bước đầu thu hút được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, các tập đoàn kinh tế lớn trong nước, các doanh nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực, ngành hàng như: chế biến tinh dầu quế, chễ biến gỗ rừng trồng, chế biến chè, chế biến măng tre Bát Độ,... các mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi thỏ, nuôi lợn công nghệ cao,... Tạo bước chuyển biến rõ nét về phương thức tổ chức sản xuất theo quy hoạch, nhu cầu thị trường, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Làm tiền đề thúc đẩy phát triển sản xuất đi theo hướng liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Từ những thành công bước đầu của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát chủ chương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Sự kiện sắp tới