Mời tham gia Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN 2019 (ABA 2019)

9:52:23 AM | 13/8/2019

Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2019 được Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN nước Chủ nhà Thái Lan (ASEAN BAC Thái Lan) tổ chức để tìm kiếm và công nhận những doanh nghiệp ASEAN nổi bật, có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế của khu vực. ABA 2019 dự kiến sẽ vinh dự được Thủ tướng Thái Lan trao cho các doanh nghiệp đạt giải tại Tiệc tối Gala Dinner của Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) liền kề với Hội nghị Cấp Cao ASEAN lần thứ 35 vào tháng 11/2019 tại Bangkok, Thái Lan.

Kính gửi Ban Lãnh đạo Quý đơn vị/doanh nghiệp

Để triển khai các hoạt động của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Đơn vị tham gia Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2019 (ABA 2019).

Giải thưởng ABA 2019 được tổ chức bởi ASEAN BAC Thái Lan, nước chủ nhà năm ASEAN 2019, dành cho các doanh nghiệp có ít nhất 03 năm hoạt động liên tục tại ASEAN, không phân biệt thành phần kinh tế hay quy mô lớn nhỏ.

ABA 2019 bao gồm 11 hạng mục và 79 giải thưởng dự kiến sẽ vinh dự được Thủ tướng Thái Lan trao cho các doanh nghiệp đạt giải tại Tiệc tối Gala Dinner của Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) liền kề với Hội nghị Cấp Cao ASEAN vào tháng 11/2019 tại Bangkok, Thái Lan.

Hồ sơ và hướng dẫn đăng ký ABA 2019 xin vui lòng truy cập:

https://www.aseanbac2019.org/activity/view/41      (Tiếng Anh)

http://vcci.com.vn/aba2019                                      (Tiếng Việt)

Vui lòng điền đầy đủ theo hướng dẫn và gửi về Ban Tổ chức ABA 2019 trước ngày 31/8/2019.

University of The Thai Chamber of Commerce (ABA Team)

Email: ranyapatch.ch@thaichamber.org ;aba2019@utcc.ac.th; anhntm@vcci.com.vn;

Tel: +66 81-614-5270, +66 2-697-6855 

Trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng tham gia Giải thưởng./.

Ban Thư ký ASEAN BAC Việt Nam

Ban Quan hệ Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Email: anhntm@vcci.com.vn; ducva@vcci.com.vnnamn@vcci.com.vn