Diễn đàn về những thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện CPTPP

10:04:21 AM | 29/8/2019

Nhằm tiếp tục hỗ trợ DNVN xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là việc khai thác các lợi thế to lớn từ các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, VCCI đang chủ trì đề án “ Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược quan trọng” theo Quyết định số 213/QĐ- Ttg ngày 12/2/2018, cũng như tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 121/QĐ-Ttg ngày 25/1/2019 về kế hoạch thực hiện CPTPP.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng về những quy định, cam kết của các FTA theo từng lĩnh vực cụ thể, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng những cơ hội mở rộng thị trường và đối tác quốc tế từ các FTA này, Diễn đàn “Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung” sẽ được tổ chức tại HN vào ngày 30/8/2019. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện truyền thông hỗ trợ xuất khẩu và phổ biến các Hiệp định Thương mại tự do.

Với sự tham gia và hợp tác của Bộ Công thương với vai trò đồng chủ trì, sự kiện tập trung phân tích, đánh giá và tập hợp những kiến nghị về khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển các thị trường, đối tác khi tham gia Hiệp định.

Thông tin chi tiết chương trình

Đơn đăng ký tham dự

L.A