Phát triển các sản phẩm lợi thế

9:48:34 AM | 26/8/2019

Xuyên suốt nhiều năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Thanh Hóa nhận thấy việc tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn đóng vai trò tiên quyết. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh gửi gắm nhiều kỳ vọng cho sự phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh nhà.

Trải qua  hơn 8 năm nỗ lực miệt mài của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Thanh Hóa đã mang lại thành quả ngọt ngào, KT-XH của tỉnh duy trì tốc độ phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên, an ninh chính trị giữ vững. Tín hiệu tích cực là điều khó phủ nhận, tuy nhiên để khẳng định đã khai thác tối đa tiềm năng sẵn có thì thực sự khiên cưỡng. Muốn làm được điều đó nhất thiết cần một bước đệm mang tính đột phá, và OCOP chính là lời giải hoàn hảo nhất lúc này.

Xét từ nhu cầu thực tế, Thanh Hóa hội tụ mọi yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” không nhiều nơi có được. Điểm nhấn là nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng, tiếng vang đã lan rộng khắp từ xưa nay (chiếu Nga Sơn, tơ Hồng Đô, Trống đồng Đông Sơn, nem chua, chè lam Phủ Quảng, bánh gai Tứ Trụ, nước mắm Ba Làng, nón lá Trường Giang, kẹo nhãn, bưởi Luận Văn, cam vàng, quế ngọc Thường Xuân...). Toàn tỉnh còn có hàng chục mặt hàng nông nghiệp chủ lực, trên 160 sản phẩm, nhóm sản phẩm có lợi thế… Tuy đa dạng, phong phú về số lượng và chủng loại, song sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của Thanh Hóa còn hạn chế nhất định, cụ thể là mẫu mã chưa bắt mắt, sức cạnh tranh yếu, số lượng sản phẩm có thương hiệu chưa nhiều, thị trường tiêu thụ nội địa vẫn là chính…

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào cuối năm 2018. Mục tiêu của chương trình nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tiêu chuẩn hóa khoảng 30% số sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm có nguồn gốc từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2020, có ít nhất 1 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP quốc gia; 10 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, 30 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp huyện. Đến năm 2030, có ít nhất 5 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP quốc gia; 30 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, 150 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp huyện; có 5 mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng; có 2 trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm; hoàn thành, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Gần đây nhất, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019. Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình, phổ biến các nguyên tắc và chu trình OCOP tới tận cấp ủy, chính quyền các cấp; đưa Chương trình OCOP vào nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Các sản phẩm đăng ký tham gia OCOP năm 2019 sẽ được các cơ quan chức năng hỗ trợ tư vấn về các vấn đề như: đăng ký sản phẩm, phương án kinh doanh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức; tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và khâu cuối là xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm... Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các nguồn vốn khác được lồng ghép từ các nguồn khoa học công nghệ, khuyến công, vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, tín dụng...

Trên cả nước, sau một năm thực hiện, Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 đã có thành công bước đầu. Các địa phương đã xét công nhận cho hơn 200 sản phẩm Chương trình OCOP với các mức “3 sao”, “4 sao” và “5 sao”. Trong đó, sản phẩm từ 1 đến 3 sao phục vụ thị trường trong nước; sản phẩm từ 4 đến 5 sao có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu. Để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện chương trình, Bộ NN&PTNT đã xây dựng 26 tiêu chí đánh giá sản phẩm Chương trình OCOP; quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP theo 3 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương làm cơ sở cho địa phương thực hiện.

 

Sự kiện sắp tới