Tăng sức hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

11:30:35 AM | 4/9/2019

Nhằm xây dựng và tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao PCI Bắc Giang đến năm 2020. Để làm rõ hơn vấn đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hữu Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. Hà Thành thực hiện.

Nhằm đưa Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, tỉnh đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đạt được kết quả ấn tượng trong thu hút FDI 7 tháng đầu năm 2019. Ông có thể cho biết về kết quả này?

Những nỗ lực và quyết tâm trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã thu được những kết quả hết sức tích cực, đặc biệt đối với thu hút FDI. 7 tháng đầu năm 2019, thu hút vốn FDI của Bắc Giang tiếp tục duy trì trong tốp các tỉnh, thành có kết quả thu hút vốn FDI cao nhất trong cả nước (đứng thứ 7 toàn quốc về số dự án cấp mới và đứng thứ 9 về tổng vốn cấp mới và bổ sung).

Lũy kế đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 1.591 dự án đầu tư, trong đó có 1.177 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 81.520 tỷ đồng, 414 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 4.901 triệu USD.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Giang đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 811 doanh nghiệp và 49 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó có 37 doanh nghiệp FDI đăng ký, với số vốn đăng ký gần 1.700 tỷ đồng.

Đặc biệt, Bắc Giang đã thu hút được một số dự án FDI lớn như: Dự án Lens Việt Nam của Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam với tổng vốn đăng ký 150 triệu USD, Dự án Nhà máy Seojin Việt Nam với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD và 01 dự án điều chỉnh tăng vốn lên 109 triệu USD của Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)...

Nhằm thu hút đầu tư đạt kết quả tốt hơn nữa trong những tháng cuối năm 2019 và năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang đã có những biện pháp cụ thể như thế nào, thưa ông?

Để kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Giang ngày càng được cải thiện, chúng tôi đã và đang triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư : hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng xã hội quanh các khu công nghiệp (KCN); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cùng với đó, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các vùng và lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang?

Dựa trên lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về thổ nhưỡng, khí hậu… nên tỉnh Bắc Giang đã chia thành 3 vùng kinh tế quan trọng để thu hút đầu tư. Cụ thể như sau:

Đối với vùng động lực: Dọc theo tuyến Quốc lộ 1 và thành phố Bắc Giang, là nơi tập trung chính để kêu gọi đầu tư cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, bao gồm các KCN nằm trên tuyến (KCN Quang Châu; KCN Song Khê - Nội Hoàng; KCN Việt Hàn; KCN S&G; KCN - Đô thị - Dịch vụ Yên Lư) và các cụm công nghiệp (CCN) được thành lập (Hoàng Mai, Tiên Hưng, Tăng Tiến, Việt Tiến,…), trung tâm logistics, dịch vụ vui chơi, giải trí, thương mại, khách sạn, tài chính ngân hàng.

Đối với vùng phía Tây: Trung tâm vùng là huyện Hiệp Hòa, vùng này với lợi thế giáp Bắc Ninh và Thái Nguyên, khu vực này sẽ được ưu tiên thu hút vốn FDI trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, các dự án công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ cho Tập đoàn Samsung vào các KCN (Châu Minh - Mai Đình; Xuân Cẩm- Hương Lâm, Hòa Yên); và các dự án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ vào CCN (Hợp Thịnh, Đoan Bái - Lương Phong, Việt Nhật); thu hút các dự án dệt may vào CCN Hà Thịnh.

Đối với vùng phía Đông Bắc: Bao gồm các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động, trong đó trung tâm của vùng là huyện Lục Ngạn. Đây là những địa bàn có lợi thế về diện tích đất nông, lâm nghiệp và các khu vực có điểm nhấn về sinh thái, tâm linh. Tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi và khai khoáng; đặc biệt là các dự án xây dựng các khu nghỉ dưỡng, sinh thái tâm linh nhằm tạo chuỗi giá trị trong thu hút đầu tư phát triển du lịch (Hồ Khuôn Thần, Cao nguyên Đồng Cao, Hồ Cấm Sơn); các dự án sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Với tiềm năng phát triển các loại cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây dược liệu, hướng phát triển trong thời gian tới là thu hút các dự án phát triển sản xuất, chế biến nông, lâm sản vào các CCN đã thành lập và quy hoạch (Cầu Đất, Mỹ An, huyện Lục Ngạn; An Lập, Yên Định, huyện Sơn Động); phát triển các dự án điện gió tại các vị trí có điều kiện thuận lợi (Sơn Động, Lục Nam).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Nâng cao Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020 tập trung vào những nội dung cụ thể nào, thưa ông?

Ngay sau Lễ công bố PCI năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, ngày 06/06/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ trì nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá thực trạng chỉ số PCI 2018, kế hoạch hành động những năm tiếp theo. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo cụ thể tới các ngành, các cấp:

Một là, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lựa chọn từng công việc cụ thể để tham mưu giao cho các ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; các ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động chi tiết giao việc cụ thể cho từng bộ phận trực thuộc, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp khắc phục và nâng hạng từng chỉ tiêu cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu… Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao PCI Bắc Giang đến năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các huyện, thành phố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các khu vực, vị trí có lợi thế thương mại để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Hai là, thực hiện chủ trương cơ bản đưa các dự án công nghiệp vào các KCN, CCN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012, trừ các dự án đầu tư vào địa bàn các huyện miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế và các xã miền núi thuộc huyện Lục Nam), các dự án công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, dự án công nghiệp vật liệu xây dựng phụ thuộc vào vùng nguyên liệu.

Ba là, yêu cầu các sở, cơ quan liên quan rà soát lại lực lượng cán bộ, công chức từ chức danh Phó Giám đốc sở hoặc tương đương trở xuống đang làm việc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai để xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ; giáo dục công chức cần tận tâm, tận lực trong công việc, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tạo cơ chế giám sát lẫn nhau và xây dựng quy chế luân chuyển với những người làm trong các lĩnh vực này theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bốn là, quan tâm công tác đào tạo nghề, khuyến khích việc liên kết để đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. Các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân trong các khu, CCN.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 9.052 doanh nghiệp, trong đó có 405 doanh nghiệp FDI; vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong nước gần 62.000 tỷ đồng và của doanh nghiệp FDI là 3,06 tỷ USD.

Năm là, đẩy mạnh việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án và số liệu ngân sách, cơ chế chính sách, nhất là các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của các sở, ngành, địa phương. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh chỉ đạo các cơ quan thực hiện chế độ công khai theo quy định, đồng thời xây dựng hoàn thiện Chuyên trang thông tin doanh nghiệp, Chuyên trang công khai quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sáu là, Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Friedrich Naumann Việt Nam triển khai khảo sát, đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) qua đó, tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa các sở, ban, ngành và các địa phương trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Bảy là, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tăng cường vận động, tuyên truyền cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có cách nhìn khách quan về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức của các doanh nghiệp trong việc tham gia ý kiến vào chỉ số PCI của tỉnh, phấn đấu ít nhất có 50% số doanh nghiệp được VCCI lấy phiếu gửi kết quả về VCCI. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập “Hội Doanh nghiệp nước ngoài tỉnh Bắc Giang” trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Trân trọng cảm ơn ông!