Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An, JICA Việt Nam và Jetro Hà Nội

11:29:10 AM | 6/9/2019

Ngày 5/9/2019, Bản Ghi nhớ Hợp tác (MOC) nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và toàn diện để phát triển tỉnh Nghệ An đã được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An, Văn phòng JICA Việt Nam và Văn phòng JETRO Hà Nội.

Trong khuôn khổ Bản MOC, UBND tỉnh Nghệ An, Văn phòng JICA Việt Nam và Văn phòng JETRO Hà Nội tái khẳng định sẽ cùng nhau làm việc hướng tới hợp tác hiệu quả và khả thi nhằm phát triển tỉnh Nghệ An trong các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Nghệ An; và Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

JICA đã và đang thực hiện một số dự án ODA hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh Nghệ An. Diễn đàn thị trường nông nghiệp (AMFP) với chức năng hỗ trợ việc thành lập và thúc đẩy chuỗi giá trị thực phẩm đã được thành lập trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An (3/2016-4/2019).

Bên cạnh đó, JICA cũng hỗ trợ thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thông qua Chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản (JEPP).

Các loại hình hoạt động ODA trên của JICA cùng với hỗ trợ của JETRO cho các doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm việc cung cấp thông tin đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo ra những hiệu quả đồng bộ cho hợp tác giữa các bên.

Việc hợp tác giữa JICA và JETRO lần này cũng là hợp tác đầu tiên để cụ thể hóa một MOC đã ký giữa hai tổ chức trước đó, vào ngày 5/7/2018, nhằm thúc đẩy hợp tác hai bên trong hỗ trợ đầu tư ngoài nước của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong những năm gần đây, Nghệ An tích cực triển khai xây dựng các khu công nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Trong khuôn khổ “Đối thoại Nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam” được ký kết giữa hai Chính phủ vào năm 2014, tỉnh Nghệ An được lựa chọn là một trong những địa phương thí điểm trong "Tầm nhìn trung và dài hạn cho hợp tác nông nghiệp Nhật Bản – Việt Nam".

H.Ly