Hướng đến một nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

10:14:26 AM | 9/9/2019

Với quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, thời gian qua công cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả hết sức khả quan.

Cụ thể trong lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Bình Thuận chủ trương gắn đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng. Kết quả năm 2018, sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt 812.130 tấn/KH 795.000 tấn (đạt 102,2%), tăng 7,1% so với năm 2013; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác được 2.102 ha; triển khai chương trình liên kết sản xuất "4 nhà" đến nay đạt 1.249 ha, trồng lúa chất lượng cao 3.000 ha. Thực hiện canh tác nông nghiệp an toàn phát triển, đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 10.160 ha/ KH 9.800 ha thanh long được cấp chứng nhận VietGAP (đạt 102,8%), tăng 12,1% so với năm 2013.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang hình thức trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường. Đặc biệt tỉnh đã thu hút các dự án lớn đầu tư trên lĩnh vực chăn nuôi. Trong lĩnh vực thủy sản, Bình Thuận tập trung phát triển đội tàu khai thác xa bờ, kết hợp nhiệm vụ sản xuất với quốc phòng trên vùng biển xa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt 218.000 tấn, tăng 17.312 tấn so với năm 2013; sản lượng tôm giống đạt 23,9 tỷ post, tăng 36,9%.

Về phát triển chế biến, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp cũng được tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư vào công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được chú ý thực hiện trên cả sản phẩm nông sản và thủy sản, góp phần tăng khả năng kiểm soát chuỗi thực phẩm an toàn đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng cần thiết. Hiện nông, thủy sản Bình Thuận đã xuất khẩu sang 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được tỉnh đặc biệt chú trọng thông qua: phát triển các mô hình liên kết sản xuất, sản xuất thanh long an toàn (VietGAP); hoàn thành Đề án Vùng nông nghiệp ứng dụng cao Bình Thuận tại huyện Bắc Bình với quy mô khoảng 2.000 ha để triển khai thực hiện; chuẩn bị đưa Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công vào hoạt động, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao trong sản xuất tôm giống; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các mô hình công nghệ cao trong sản xuất; ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước các cây trồng chủ lực trên vùng khô hạn và đã nhân rộng đạt khoảng 18.000 ha…

Sản xuất phát triển, thu nhập của bà con nông dân được cải thiện, diện mạo NTM tỉnh nhà theo đó ngày càng thêm khởi sắc. Năm 2018, Bình Thuận có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 56 xã, chiếm 58,33% tổng số xã; cao hơn bình quân của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/người/năm, chất lượng đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; bộ mặt nông thôn được đổi mới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận – ông Mai Kiều  cho biết với mục tiêu chiến lược xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM phồn vinh, trong thời gian tới Bình Thuận tiếp tục tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế từng địa phương, từng sản phẩm, tạo ra khối lượng sản phẩm dựa trên năng suất gắn với thị trường tiêu thụ. Trong đó tỉnh tập trung cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chú trọng thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Bình Thuận.

Song song đó tỉnh huy động các nguồn lực thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, khai thác hiệu quả lợi thế từng địa phương, sản phẩm và xây dựng NTM; hướng đến phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Phấn đấu đến cuối năm 2019, Bình Thuận có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 60/96 xã; Tp.Phan Thiết hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Đức Bình