Xây dựng nông thôn mới vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

3:47:31 PM | 9/9/2019

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là hơn 364 ngàn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách đối ứng của địa phương và vốn huy động từ người dân, cộng đồng gần như bằng nhau là khoảng 20 ngàn tỷ đồng.

Ngày 7/9, tại tỉnh Quảng Nam, ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương và 13 tỉnh thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM vùng DHNTB và TN. Qua đó cho thấy chương trình này đã đạt được những kết quả to lớn và rất khởi sắc để thực hiện các bước tiếp theo. Theo đó, vùng DHNTB và TN bao gồm 13 tỉnh, thành phố từ TP Đà Nẵng đến Ninh Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên, với tổng diện tích là 98.895 km2, dân số khoảng 15 triệu người, có hơn 40 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống; có 1.424 xã thực hiện xây dựng NTM. Điều đáng nói người dân rất đồng lòng hưởng ứng hiệu quả đối với chương trình này.

Từ 2010-2019 nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của vùng DHNTB và TN khoảng 364.585 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, vốn đầu tư phát triển được tập trung hỗ trợ một số công trình hạ tầng thiết yếu, như: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn; cơ sở vật chất văn hóa; trường học; thủy lợi, công trình cấp nước sạch... Nguồn vốn sự nghiệp được hỗ trợ để phát triển sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; đào tạo nghề cho lao động, vệ sinh môi trường nông thôn…Đến nay vùng DHNTB đã có 378/825 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4/8 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Vùng TN có 226/599 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2/5 tỉnh đã đạt vượt mục tiêu phấn đấu. Xây dựng khu đân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, nhiều tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu, đến nay đã có 61 KDC được công nhận đạt chuẩn, trong đó Quảng Nam có 58 KDC; Quảng Ngãi có 3 khu. Hệ thống đường giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp (cả 2 vùng có khoảng 11.000 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới bằng bê tông hoặc nhựa hóa); 100% số xã có điện lưới quốc gia và trên 99% số thôn, bản có điện (vùng Tây Nguyên khoảng 99,3%, DHNTB khoảng 98,9%),…

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân nông thôn. Cụ thể, hệ thông giao thông hoàn chỉnh; trường học các cấp được chú trọng đầu tư và nâng cấp trang thiết bị; Trạm y tế của các xã trong vùng đã được quan tâm đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, nhiều mô hình sản xuất, các ứng dựng công nghệ khoa học được áp dụng… tất cả đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong vùng.

Tại hội nghị, các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và đại biểu đến từ vùng DHNTB và TN đã trình bày các tham luận như: Giải pháp tổ chức, thúc đẩy nông hộ tham gia liên kết chuỗi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng DHNTB và TN; Giải pháp kết hợp giữa phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với thu hút khách du lịch trải nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; Những vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu;…

Phát biểu hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Chương trình MTQG xây dựng NTM do Chính phủ ban hành là một chương trình hành động tổng hợp nhất, đầy đủ nhất.  “Chương trình MTQG xây dựng NTM có các đặc điểm như sau, thứ nhất chương trình này triển khai đầu tiên từ giai đoạn 2010 đến 2020, thực hiện trên toàn bộ trên vùng nông thôn Việt Nam bao gồm gần 9.000 xã, hơn 600 huyện của 63 tỉnh, thành. Lần đầu tiên Việt Nam chúng ta xây dựng mô hình nông thôn kiểu mới đường nhựa bê tông hóa bằng 19 tiêu chí từ cơ sở vật chất, thiết chế hạ tầng, thiết chế văn hóa, thu nhập kinh tế và các tổ chức an ninh…. Có thể nói đây là một chương trình hành động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở liên kết rất tổng hợp hiệu quả…”. Bộ trưởng Cường nhấn mạnh.

Minh Ngọc