PCI Bình Thuận: Phấn đấu gia nhập Top 20

10:08:52 AM | 11/9/2019

Trên Bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, Bình Thuận xếp thứ 22/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so năm 2017, thuộc nhóm khá với 64/100 điểm. Tỉnh đang tập trung khai thông những "điểm nghẽn" nhằm gia tăng sức hút môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu đưa PCI Bình Thuận gia nhập Top 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước.

Nhìn lại Bảng xếp hạng PCI năm 2017, Bình Thuận đứng thứ 24/63 tỉnh thành, tăng 8 bậc so với năm 2016. Như vậy trong 2 năm 2017 - 2018, Bình Thuận đã tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI - một kết quả thật sự rất ấn tượng. Đây cũng đồng thời là minh chứng cho thấy những nỗ lực của chính quyền tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của cộng đồng DN đã phát huy hiệu quả tích cực.

Có thể thấy bản thân PCI là "đường đua" khốc liệt luôn đòi hỏi mức độ tịnh tiến bằng sự cải thiện về điểm số, cho dù thứ hạng ở mức thấp. Trên thực tế nếu xét về điểm số PCI của chính Bình Thuận sẽ thấy luôn có sự cải thiện khá tích cực. Đơn cử trong 10 tiêu chí PCI năm 2017, địa phương này có 7 tiêu chí tăng điểm (Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch thông tin, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Dịch vụ hỗ trợ DN, Đào tạo lao động) và năm 2018 có 6 tiêu chí tăng điểm (Chỉ số gia nhập thị trường, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Đào tạo lao động, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Thiết chế pháp lý). Chỉ số thành phần tăng điểm và tăng bậc là minh chứng sống động cho những nỗ lực cải cách TTHC, cơ chế chính sách, cải thiện Chỉ số PCI của chính quyền tỉnh Bình Thuận. Các chính sách hỗ trợ và phát triển DN đã được UBND tỉnh triển khai tích cực, theo hướng thông thoáng hơn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho DN và nhà đầu tư. Nhiều khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết thông qua hội nghị đối thoại, các buổi làm việc trực tiếp với DN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh còn tích cực chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh cho DN... Nhận thức rõ đối với DN, thời gian là tiền bạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn yêu cầu chính quyền các cấp tập trung cải cách hành chính theo hướng 3 giảm "giảm thời gian - giảm giấy tờ - giảm chi phí không chính thức"; đồng thời đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh giúp DN giải quyết TTHC cũng như tiếp cận môi trường đầu tư nhanh hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn coi công tác hỗ trợ và phát triển DN là nền tảng, động lực, nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển KT - XH; coi việc hỗ trợ DN khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực canh tranh là trách nhiệm của các ngành, các cấp. Với tinh thần đó, tỉnh đặt mục tiêu thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI, đưa Bình Thuận tự tin gia nhập Top 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trước mắt trong năm 2019 này tỉnh tập trung cải thiện 4 tiêu chí giảm điểm trong năm qua gồm: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ DN. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nhiệp sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: hỗ trợ DN mở rộng đầu tư, hợp tác sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất; ứng dụng khoa học kỹ thuật, thông tin truyền thông và vận tải hàng hóa; cải cách TTHC, thực thi công vụ. Với phương châm tháo gỡ khó khăn cho DN đến kết quả cuối cùng, trong năm 2019 và những năm tiếp theo Bình Thuận nêu cao quyết tâm cải thiện hơn nữa thứ hạng PCI, góp phần từng bước xây dựng bộ máy chính quyền "Liêm chính, kiến tạo, hành động, hiệu quả", nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành và chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Duy Anh