Nửa đầu tháng 9/2019, Việt Nam xuất siêu 189 triệu USD

9:27:39 AM | 20/9/2019

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2019 có mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019 đạt 5,57 tỷ USD.

Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 (từ ngày 1/9 đến ngày 15/9/2019) đạt 20,71 tỷ USD, giảm 18,8%, tương ứng giảm 4,81 tỷ USD so với nửa cuối tháng trước đó.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 358 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 25,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 có mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9 đạt 5,57 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2019, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,53 tỷ USD, giảm 16,9%. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 226,64 tỷ USD, tăng 4,6%, tương ứng tăng 10 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,05 tỷ USD trong nửa đầu tháng 9/2019 và tính đến hết ngày 15/9/2019 đạt 22,31 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 đạt 10,45 tỷ USD, giảm 24,9%, tương ứng giảm 3,46 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 181,72 tỷ USD, tăng 7,7%, tương ứng tăng 12,99 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 8/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 9/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 565 triệu USD, hàng dệt may giảm 550 triệu USD, máy vi tính điện tử và linh kiện giảm 370 triệu USD, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 217 triệu USD, giày dép các loại giảm 206 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 147 triệu USD, hàng thủy sản giảm 134 triệu USD, đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 117 triệu USD...

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 đạt 10,26 tỷ USD, giảm 11,6%, tương ứng giảm 1,35 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2019.

Tính đến hết ngày 15/9/2019, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 176,15 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 12,99 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn:  baodautu.vn