Môi trường kinh doanh tỉnh Lạng Sơn từng bước được cải thiện

1:44:01 PM | 27/9/2019

Nhân dịp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019 với chủ đề “Lạng Sơn - Điểm đến thành công của các nhà đầu tư”, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI xung quanh vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2018, chỉ số PCI của Lạng Sơn tiếp tục được cải thiện, tăng 3 bậc và xếp ở vị trí 50/63 tỉnh thành trong cả nước, với 61,70 điểm. Ông đánh giá thế nào về sự cải thiện này, thưa ông?

Theo kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Lạng Sơn đạt 61.70 điểm, tăng 03 bậc so với năm 2017, tăng 05 bậc so với năm 2016 và xếp thứ 09/14 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Trong 10 chỉ số thành phần có 8 chỉ số tăng điểm, cụ thể các chỉ số như sau: “Gia nhập thị trường” (+0,47), “Tiếp cận đất đai” (+0,44), “Chi phí không chính thức” (+1,07), “Tính minh bạch” (+0,22), “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (+1,01), “Cạnh tranh bình đẳng” (+0,1), “Đào tạo lao động” (+0,13), “Thiết chế pháp lý” (+0,76). Có 2 chỉ số giảm điểm, đó là: “Chi phí thời gian” (-0,2), “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (-0,31).

Qua kết quả này có thể thấy, trong năm qua, các cấp, ngành của Lạng Sơn đã nỗ lực trong việc giải quyết kịp thời hơn các nhu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, tính minh bạch và sự năng động của chính quyền đã có bước cải thiện khá.

Kết quả điểm số đối với 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh do VCCI tổng hợp trong giai đoạn 2014 – 2018 cho thấy, điểm số của từng chỉ số được cải thiện vững chắc theo thời gian. Ông có thể cho biết cụ thể hơn?

Trong 10 chỉ số thành phần gồm: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, thì điểm số trung bình của 10 chỉ số đã tăng từ 55,05 điểm (năm 2014) lên 61,7 điểm (năm 2018).

Nhiều chỉ số năm 2014 có điểm số rất thấp đã được cải thiện vượt bậc. Cụ thể như: chỉ số chi phí không chính thức, năm 2014 điểm số chỉ đạt 3,95 điểm, đến năm 2018 chỉ số này đã đạt điểm số 5,55; chỉ số tiếp cận đất đai, năm 2014 điểm số là 4,41, năm 2018 đạt 6,02 điểm; chỉ số tính năng động của chính quyền tăng từ 4,14 điểm năm 2014 lên 5,51 điểm năm 2018.
Kết quả này cho thấy những năm gần đây Lạng Sơn đã đưa ra nhiều giải pháp để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh có hiệu quả từ tỉnh, các sở, ngành đến UBND các huyện, thành phố. Một trong những giải pháp được doanh nghiệp đánh giá cao chính là người đứng đầu các cấp, ngành thường xuyên lắng nghe ý kiến cũng như tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; gắn với đó là siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ.

Được biết, từ năm 2017, tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (chỉ số DDCI Lạng Sơn). Theo ông, việc triển khai này sẽ giúp cho môi trường kinh doanh của Lạng Sơn cạnh tranh hơn trước không?

Để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số PCI, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, trong đó cải thiện tích cực 10 chỉ số thành phần PCI, phấn đấu điểm số PCI năm 2019 đạt từ 64 điểm trở lên, phấn đấu nâng vị trí xếp hạng và gia nhập nhóm có chất lượng điều hành kinh tế ở mức khá trở lên (đứng thứ 38-41 so với cả nước theo bảng xếp hạng do VCCI công bố). Đặc biệt, tỉnh quyết tâm khắc phục 2 chỉ số giảm điểm trong năm 2018 là “Chi phí thời gian” và “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”; cải thiện tổng thể các chỉ số thành phần trong năm 2018.

Tôi cho rằng điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong kinh doanh, đặc biệt là xây dựng được niềm tin giữa các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Việc cải thiện điểm số và xếp hạng mỗi chỉ số thành phần của chỉ số PCI được tỉnh giao cho một đơn vị là đầu mối theo dõi, tổng hợp; các đơn vị khác chủ trì hoặc phối hợp thực hiện. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu thành phần thuộc lĩnh vực của cấp, ngành mình phụ trách. Việc này giúp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong việc cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục chủ trì tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp/trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tham mưu để UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; trả lời và công khai hóa kết quả xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp trên nhiều kênh thông tin; thực hiện các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Một số ngành, lĩnh vực cũng được tỉnh yêu cầu có kế hoạch thực hiện cụ thể, như Sở Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức về chính sách liên quan hội nhập; tăng cường trợ giúp các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị trường mới, thị trường xuất khẩu; Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động của các chương trình khoa học và công nghệ…

Những hành động cụ thể như trên sẽ làm thay đổi đáng kể môi trường kinh doanh tại Lạng Sơn, hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Chúng tôi được biết là Lạng Sơn đang khẩn trương thực hiện các bước điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; tập trung vào ba ưu tiên là xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu; phát triển dịch vụ du lịch và nông nghiệp.

Lạng Sơn cũng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào tỉnh như miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất; giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục cho nhà đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đặc biệt là các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án sau cấp phép. Đây sẽ là những chính sách, giải pháp rất tích vực, thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư, kinh doanh vào Lạng Sơn.

Trân trọng cảm ơn ông!