Đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

11:24:59 AM | 1/10/2019

Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019 nhằm mục tiêu truyền thông, phát hiện và công bố những doanh nghiệp có những nỗ lực trong phát triển bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức, thúc đẩy và hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh theo định hướng bền vững.

Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình và hình thức vốn chủ sở hữu có đăng ký kinh doanh và hoạt động hợp pháp trên phạm vị lãnh thổ Việt Nam từ 03 (ba) năm trở lên đều có thể tham gia Chương trình mà không mất bất kỳ chi phí nào..

Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/11/2019 tại Khách sạn Sheraton, Km5 Nghi Tàm, đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Để biết thêm về thông tin Chương trình, xin vui lòng truy cập website: http://vbcsd.vn/

PV

Sự kiện sắp tới