“Cơ hội vàng” cho các nhà đầu tư

10:15:41 AM | 8/10/2019

Việc thực hiện các giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã góp phần đưa Trà Vinh trở thành điểm đến mới tiềm năng của dòng vốn đầu tư tại khu vực ĐBSCL. Cùng khám phá những “cơ hội vàng” mà Trà Vinh mang lại cho các nhà đầu tư thông qua nội dung trao đổi với ông Châu Văn Hòa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh. Công Luận thực hiện.

 Xin ông chia sẻ về hiện trạng bức tranh thu hút đầu tư vào tỉnh Trà Vinh hiện nay?

Đến nay nguồn vốn đầu tư vào Trà Vinh tuy chưa nhiều song đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho phát triển KT - XH địa phương, tạo đà gia tăng thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới; từ đó tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người dân và phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương.

Các chương trình, dự án đã đầu tư những năm qua bắt đầu phát huy hiệu quả; các dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, năng lực, trình độ sản xuất của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có bước tăng lên. Các công trình cầu Cổ Chiên, Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu...đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Cơ sở hạ tầng KKT và các KCN, CCN đang ngày càng hoàn thiện; đặc biệt việc đưa KKT Định An vào 8 KKT ven biển trọng điểm của cả nước được Chính phủ quan tâm đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư cũng như triển khai thực hiện dự án.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 338 dự án còn hiệu lực, trong đó có 41 dự án FDI với vốn đăng ký 3,1 tỷ USD (dự án nhiệt điện 2 chiếm 2,41 tỷ USD) và 297 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 105.889,12 tỷ đồng. Riêng tại các KKT, KCN có 79 dự án, trong đó có 16 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 2,87 tỷ USD và 63 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 99.745,42 tỷ đồng. Ngoài KKT, KCN có 259 dự án, trong đó có 25 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 0,23 tỷ USD và 234 dự án trong nước với vốn đăng ký khoảng 6.143,70 tỷ đồng.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là vốn FDI, tỉnh Trà Vinh tập trung thực thi những chương trình, chính sách cụ thể nào?

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Trà Vinh thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 -2020, Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm; thực hiện các hoạt động xây dựng dữ liệu, tài liệu và thông tin truyền thông phục vụ xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị, các sự kiện kết hợp xúc tiến đầu tư; liên hệ, kết nối với các trung tâm xúc tiến trong và ngoài tỉnh, các cơ quan xúc tiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các cục, vụ liên quan của Bộ Ngoại giao, các cơ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của các nước tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài để phối hợp, hợp tác tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; tham gia CLB Mekong PC để tăng cường công tác phối hợp xúc tiến đầu tư…
 Về chính sách hỗ trợ, ngoài thực hiện chính sách của Chính phủ ban hành, tỉnh đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án theo Nghị quyết 11 năm 2016 của HĐND tỉnh như: hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp có trong quy hoạch được duyệt nhưng chưa được đầu tư hạ tầng; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý môi trường; hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động…

Tỉnh Trà Vinh đã ban hành, sửa đổi, bổ sung thêm một số chính sách ưu đãi hấp dẫn đến nhà đầu tư: ưu đãi về thuế; ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, vay tín dụng, giá thuê mặt bằng cho DNNVV. Đơn cử như dự án lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian hoạt động dự án; đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp: các dự án xã hội hóa sử dụng đất ở nông thôn, đất đô thị thuộc địa bàn có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (không quá 40 năm đối với dự án thuộc địa bàn có điều kiện KT - XH khó khăn; không quá 30 năm đối với dự án thuộc các đô thị còn lại); hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư hạ tầng bên ngoài hàng rào dự án…

Về công tác phát triển DN được tỉnh quan tâm triển khai ra sao, thưa ông?

Tỉnh Trà Vinh đã tổ chức ký kết với VCCI Cần Thơ, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN phát triển, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường, bảo hiểm… Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, vận động chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN nhằm giúp cho các huyện, thị xã, thành phố có tài liệu thống nhất và dễ dàng thực hiện vận động hộ kinh doanh có điều kiện chuyển đổi lên DN...

Để đạt được mục tiêu 4.000 DN vào năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh phê duyệt 2 cơ chế liên quan đến khởi nghiệp (Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2022, định hướng đến năm 2022; Chiến lược chuyển giao quy trình vận hành Vườn ươm DN tỉnh Trà Vinh) nhằm kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của tỉnh phát triển, bền vững. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.
Chúng tôi cũng sẽ chú trọng phát huy vai trò của Tổ tư vấn hỗ trợ DN, nhà đầu tư. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cũng như liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thưa ông, để đưa Trà Vinh lên những vị trí cao hơn trong Bảng xếp hạng PCI cả nước, tỉnh có những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nào?

PCI năm 2018, tỉnh Trà Vinh đứng thứ hạng 46, tụt 9 bậc so với năm 2017. Để khắc phục, cải thiện Chỉ số PCI năm 2019 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh thuê tư vấn xây dựng Bộ chỉ số DDCI (Bộ Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ngành và địa phương) để triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; mục tiêu nhằm khắc phục, cải thiện Chỉ số PCI và giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá được chất lượng, hiệu quả hoạt động của các sở, ngành, địa phương trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục đối với những Chỉ số PCI thấp và trung bình (Đào tạo lao động; Hỗ trợ DN; Tính năng động; Gia nhập thị trường; Cạnh tranh bình đẳng; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự); tiếp tục duy trì, cải thiện hơn nữa những chỉ số thành phần khá, tốt (Tính minh bạch; Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức).

Trân trọng cảm ơn!

Sự kiện sắp tới