Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Trà Vinh: Đóng góp quan trọng vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp

8:32:31 AM | 9/10/2019

Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi (QLKT CTTL) Trà Vinh thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; đóng góp quan trọng vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Ông Đỗ Trưng, Giám đốc Công ty

Hiện nay, Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh đang quản lý, khai thác hệ thống các công trình thủy lợi nội đồng phục vụ tưới tiêu, ngăn mặn giữ ngọt cho khoảng 282.320 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa tỉnh Trà Vinh với các công trình trong hệ thống gồm: 295 km đê biển, cửa sông; 155 cống; 1.843 km kênh chính đến cấp II; 6,9 km kè bảo vệ bờ biển, bờ sông; 3 trạm bơm điện (tổng diện tích đất canh tác 242 ha). Ngoài ra, còn có hệ thống các bờ bao, bờ vùng, kênh cấp III...

Trong giai đoạn 2013- 2018, mặc dù chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập ngày càng phức tạp, nhanh, sâu vào nội đồng song nhờ chủ động từ khâu kế hoạch đến chỉ đạo thực hiện, Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát tình hình địa bàn để chỉ đạo vận hành công trình kịp thời đã giúp Công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Công ty còn quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Tổng kết giai đoạn 2013-2018, Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh đã quản lý, vận hành tốt các công trình phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh với diện tích được tưới tiêu, ngăn mặn, giữ ngọt đạt 316.910 ha (diện tích cây hằng năm 277.371 ha, cây lâu năm 39.539 ha), qua đó góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, an toàn, năng suất bình quân cây lúa đạt 5,5 tấn/ha, cục bộ nhiều nơi 7- 8 tấn/ha. Đặc biệt mỗi năm công tác duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất đều được Công ty quan tâm triển khai, qua đó khắc phục sự cố, sửa chữa kịp thời để đưa công trình vào phục vụ sản xuất và đời sống, hạn chế đến mức thấp nhất các hư hỏng lớn cũng như nguy cơ mất an toàn công trình; đồng thời đảm bảo cung ứng nước cho sản xuất, sinh hoạt và đời sống nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh thực hiện tổ chức bộ máy tinh gọn phù hợp với tình hình mới, phục vụ đa mục tiêu; chú trọng củng cố, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ CBNV Công ty. Tăng cường ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác quản lý vận hành như: hệ thống quan trắc mặn, mực nước SCADA, vận hành cửa cống bằng máy thay cho vận hành bằng thủ công...;  đảm bảo quản lý, vận hành các công trình thủy lợi đạt hiệu quả.

Với nỗ lực không mệt mỏi của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV, giai đoạn 2013-2018, Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh được các cơ quan chủ quản công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi đoàn vững mạnh và được tái công nhận Cơ quan văn minh. Các chỉ tiêu về quản lý khai thác công trình phục vụ cho diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đều ổn định và tăng cả về năng suất lẫn sản lượng. Đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh đều đạt và vượt kế hoạch; nhiều năm liền Công ty được xếp doanh nghiệp loại A.

Giám đốc Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh - ông Đỗ Trưng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với nâng cao năng lực hoạt động; tiếp tục khẳng định vai trò, nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. "Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Trà Vinh quyết tâm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình để mãi là đối tác tin cậy của nông dân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn" – ông Trưng khẳng định.