Trawaco: Đảm bảo cung ứng nước sạch phục vụ sản xuất và đời sống

9:39:44 AM | 9/10/2019

Công ty CP Cấp thoát nước Trà Vinh (Trawaco) tiền thân là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh được hình thành trên cơ sở tách ra từ Công ty Cấp nước Cửu Long cũ (tháng 5/1992). Chặng đường hơn 25 năm dựng xây và phát triển, Trawaco đã đáp ứng cơ bản về cung cấp nước sạch cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Bước tiến dài

Trong hơn 25 năm qua, với nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, Trawaco đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước với doanh thu từ 45 tỷ đồng (năm 2005) tăng lên hơn 95 tỷ đồng (năm 2019); khách hàng từ 1.700 hộ sử dụng nước (năm 1992) tăng lên 50.730 hộ (năm 2019). Nếu như năm 1992, công suất Nhà máy chỉ đạt 4.200m3/ngày đêm thì nay đã tăng lên 36.000m3/ngày đêm, trong đó: Nhà máy nước Trà Vinh đạt 28.000m3/ngày đêm; các trạm huyện là 8.000m3/ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát nước được kéo giảm đáng kể, từ hơn 30% năm 2005 giảm xuống chỉ còn khoảng 11% trong 6 tháng đầu năm 2019. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng ngày một khang trang, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động ngày một cải thiện và được nâng cao.

Ngày 7/12/2016 ghi dấu cột mốc quan trọng khi Trawaco chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đến nay, sau 2 năm cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của Trawaco đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các chỉ tiêu tài chính đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Năm 2018, doanh thu của Công ty đạt 91,245 tỷ đồng, tăng 9,30% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 11,156 tỷ đồng, tăng 11,71% so với năm 2017 và vượt 6,25% kế hoạch đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của Công ty tăng 6% so cùng kỳ, đạt 50,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 9,504 tỷ đồng, tăng 21,6% so cùng kỳ, đạt 66,1% kế hoạch năm 2019; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Với phương châm hành động năm 2019 "Phối hợp - Hành động - Sáng tạo - Khoa học - Kỷ cương - Hiệu quả", những tháng còn lại của năm, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Trawaco sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và doanh thu nước máy năm 2019, trong đó: Nước sản xuất đạt 12.734.760 m3; nước tiêu thụ 11.145.000 m3; tỷ lệ hao hụt còn 12,5%; phát triển khách hàng đạt 3,6 triệu hộ; doanh thu nước máy đạt 87,12 tỷ đồng; tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 96,47 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 13,78 tỷ đồng.

Không ngừng nâng cao năng lực cung ứng

Hiện nay do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như dân số có sự gia tăng đáng kể nên nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn TP.Trà Vinh và vùng phụ cận ngày càng tăng, trung bình tăng khoảng 8%/năm. Nhà máy nước TP.Trà Vinh đang khai thác vượt công suất (vào ngày cao điểm khoảng 28.000 m3/ngày đêm) nhưng vẫn không đủ cung cấp cho người sử dụng. Dự kiến nếu mỗi năm nhu cầu dùng nước của TP.Trà Vinh và vùng phụ cận tăng 8-10% thì đến năm 2020 và những năm tiếp theo lượng nước sẽ thiếu hụt rất nghiêm trọng, đặc biệt trong mùa khô năm 2019 - 2020.

Mặt khác do sự tăng trưởng kinh tế và dân số, đặc biệt là những tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng mạnh tới nguồn nước ngầm, khiến nguồn nước ngầm bị suy thoái nghiêm trọng cả về lượng lẫn chất. Để khắc phục những bất cập này, trong thời gian tới Trawaco sẽ tập trung khai thác nguồn nước mặt có chất lượng tốt để hạn chế khai thác nước ngầm; tăng cường đầu tư hệ thống xử lý chất lượng nước cho các trạm huyện; Đầu tư phát triển mạng lưới ống phân phối và phát triển khách hàng gắn với đầu tư ứng dụng công nghệ tự động hóa.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Quý cho biết, trong quá trình hoạt động, Trawaco luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chống thất thoát nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Công ty sẽ chú trọng đầu tư trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chống thất thoát nước sạch nhằm giảm thất thoát toàn bộ hệ thống cấp nước. Đồng thời đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống các chi nhánh trực thuộc, tiếp tục đầu tư các trang thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. “Thông qua việc đầu tư sẽ giúp Trawaco tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong hiện tại cũng như tương lai" – ông Quý nhấn mạnh.

Đức Bình

Sự kiện sắp tới