Xuất khẩu 10 tháng tăng 8,3%, thặng dư thương mại trên 9 tỷ USD

3:04:14 PM | 14/11/2019

Thặng dư thương mại hàng hoá của Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 đạt 9,01 tỷ USD, nhờ vào ba "đại gia" xuất khẩu trên 27 tỷ USD là điện thoại linh kiện, máy vi tính và hàng dệt may.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 10/2019 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2019), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 24,74 tỷ USD, tăng 17,8% so với nửa đầu tháng.

Tính chung 10 tháng năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 428,63 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng 31,7 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam chính thức đạt mức 9,01 tỷ USD.

Cụ thể hơn, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 10 đạt 13,13 tỷ USD, tăng 27,3% (tương ứng tăng 2,82 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2019.


Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 10 tháng năm 2019. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Luỹ kế đến hết tháng 10 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 218,82 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng 16,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng qua là điện thoại, mát vi tính, hàng dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, gỗ, phương tiện vận tải, hàng thuỷ sản, sắt thép và xơ sợi dệt các loại.

Điều đáng mừng là trong 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực thì có đến 8 ngành hàng là có trị giá xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Duy có 2 ngành hàng đạt mức xuất khẩu thấp hơn năm ngoái là hàng thuỷ sản và sắt thép.

Có 3 ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 27 tỷ USD mà dẫn dầu là điện thoại với kim ngạch 44,03 tỷ USD. Có 2 ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 14 tỷ USD (dệt may và giày dép); còn 5 ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3,4 tỷ USD.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa cuối tháng 10/2019 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 8,6% so với trong nửa đầu tháng 10/2019.

Luỹ kế đến hết tháng 10/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 209,81 tỷ USD, tăng 7,7% (tương ứng tăng 15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.


Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 10 tháng năm 2019. Nguồn: Tổng cục Hải quan

10 ngành hàng có giá trị nhập khẩu cao nhất trong 10 tháng qua bao gồm máy vi tính và sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, điện thoại các loại và linh kiện, vải, sắt thép, chất dẻo, sản phẩm từ chất dẻo, kim loại thường, nguyên phụ liệu dệt may và xăng dầu.

Tuy nhiên, trong 10 ngành hàng này thì chỉ có 5 ngành hàng đạt mức nhập khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm máy vi tính, máy móc thiết bị, vải, sản phẩm từ chất dẻo và nguyên phụ liệu dệt may.

Chỉ có 1 ngành hàng giữ mức nhập khẩu tương đương so với năm ngoái là chất dẻo nguyên liệu, còn 4 ngành hàng có mức nhập khẩu giảm.

Mặt khác, xét về trị giá nhập khẩu của các ngành hàng thì có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 30 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính và sản phẩm điện tử, linh kiện vẫn là ngành hàng nhập khẩu dẫn đầu, đạt trị giá nhập khẩu 42,68 tỷ USD. Đứng thứ hai là máy móc thiết bị, nhập khẩu trên 30 tỷ USD.
 
Nguồn: vneconomy.vn