Quốc hội cho phép xóa tiền chậm nộp, phạt chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách

4:08:26 PM | 27/11/2019

Chiều 26/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Kết quả biểu quyết cho thấy: có 441/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,3% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

LH