Hàn Quốc là quốc gia có số dự án đầu tư nhiều nhất vào Vĩnh Phúc

9:35:56 AM | 2/12/2019

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, ước tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 1.139 dự án đầu tư, trong đó, có 384 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 5 tỷ USD. Trong tổng số các dự án đầu tư đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ, Hàn Quốc là quốc gia có số dự án và số vốn đầu tư nhiều nhất vào Vĩnh Phúc.

Hiện Hàn Quốc có 180 dự án đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, với tổng vốn đầu tư trên 1.718 triệu USD; Tiếp đến là Nhật Bản 47 dự án, tổng vốn đầu tư trên 1.113 triệu USD; Đài Loan 37 dự án, tổng vốn đầu tư trên 895 triệu USD; Trung Quốc có 45 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 239 triệu USD; Singapore 11 dự án, tổng vốn hơn 314 triệu USD,... Trong số 180 dự án đầu tư của Hàn Quốc, có 135 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp Vĩnh Phúc với các lĩnh vực sản xuất chủ yếu là: linh kiện điện tử, dệt may, gia công cơ khí, phụ tùng xe máy... Theo đánh giá của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp Hàn Quốc đều chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Việt Nam, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có đóng góp quan trọng cho thu ngân sách, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp liên tục tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tiêu biểu trong số đó là các công ty: Công ty TNHH BH vina, công ty TNHH Heasung vina, công ty TNHH Jinyoung vina, công ty Cổ phần Bangggio vina, công ty TNHH vina Korea; công ty TNHH Shinwon Việt Nam…

Xác định Hàn Quốc là thị trường tiềm năng, thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục, vận hành tốt Trung tâm hành chính công tỉnh, huyện, bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở các sở, ngành và các xã. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và kêu gọi đầu tư, ưu tiên, khuyến khích các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao…

N.T