Phát hiện rủi ro, hạn chế sai sót cho doanh nghiệp trong kiểm tra, thanh tra, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân

1:11:24 PM | 12/12/2019

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Hàng năm, cơ quan thuế phát hiện rất nhiều sai phạm không cố ý của doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Để giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các sai sót đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức Khóa đào tạo:Phát hiện rủi ro, hạn chế sai sót cho doanh nghiệp trong kiểm tra, thanh tra, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân”.    

Thời gian: 8:00 – 16:30,  ngày 26-27/12/2019

Địa điểm: Hội trường lầu 10, Trụ sở VCCI tại Tp.Hồ Chí Minh

                Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Khóa đào tạo trang bị cho các doanh nghiệp những quy định pháp lý và những sai sót cơ quan thuế thường xuyên phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và gợi ý cách khắc phục những sai sót. Đồng thời, khóa đào tạo cũng phổ biến cho các doanh nghiệp những tiêu chí mà cơ quan thuế dùng làm căn cứ lựa chọn doanh nghiệp rủi ro cao về thuế để thanh tra, kiểm tra thuế.

Giảng viên của Chương trình là chuyên gia cao cấp về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đến từ PwC (Việt Nam) và Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh.

VCCI trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự chương trình. (Thông tin chi tiết về chương trình trong Phiếu đăng ký tham dự).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý doanh nghiệp.

Trân trọng.                     

Mời tải thư mời tham dự: Tại đây

Mời tải nội dung chương trình: Tại đây

Mời tải phiếu đăng ký: Tại đây

Sự kiện sắp tới