Hạn chế tranh chấp, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện Hợp đồng thương mại quốc tế và cập nhật những thay đổi trong Incoterms 2020”

1:13:43 PM | 12/12/2019

Hoạt động thương mại quốc tế diễn ra rất phức tạp nên thường xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan.  Nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu khả năng tranh chấp, tránh được những thiệt hại và rủi ro nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình tiến hành hoạt động thương mại quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Khóa đào tạo:Hạn chế tranh chấp, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện Hợp đồng thương mại quốc tế và cập nhật những thay đổi trong Incoterms 2020”.    

Thời gian: 8:00 – 16:30,  ngày 30-31/12/2019

Địa điểm: Hội trường lầu 10, Trụ sở VCCI tại Tp.Hồ Chí Minh

                 Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Khóa đào tạo trang bị cho các doanh nghiệp những quy định pháp lý liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế, cách soạn thảo một cách chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng, những tranh chấp điển hình trong quá trình thực hiện hợp đồng và các phương thức giải quyết tranh chấp. Đồng thời, khóa đào tạo cũng cập nhật cho các doanh nghiệp những điểm mới trong các điều kiện của Incoterms 2020.

Giảng viên của Chương trình là chuyên gia cao cấp về hợp đồng thương mại quốc tế và incoterms của VCCI.

VCCI trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự chương trình. (Thông tin chi tiết về chương trình trong Phiếu đăng ký tham dự).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý doanh nghiệp.

Trân trọng.              

Mời tải thư mời tham dự: Tại đây     

Mời tải chương trình Khóa đào tạo: Tại đây     

Mời tải Phiếu đăng ký: Tại đây