Vĩnh Phúc: Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn

10:10:15 AM | 19/12/2019

Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ, kịp thời các Chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, chiều ngày 18/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh.

Tham dự Hội nghị có ông Bùi Văn Quý, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc, cùng lãnh đạo một số Trung tâm, Phòng Đại diện, Văn phòng Ban và đại diện các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Vĩnh Phúc.

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngoài những Chính sách ưu đãi đầu tư chung theo quy định của Nhà nước, Vĩnh Phúc còn có các Chính sách ưu đãi đầu tư riêng cụ thể: Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh; Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hỗ trợ 350 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ 100 đến 350 triệu đồng cho các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng…; Hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các KCN được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách. Theo đó, hỗ trợ 10% giá thuê hạ tầng KCN (chưa VAT) đối với dự án đầu tư mới và 12% giá thuê hạ tầng KCN (chưa có VAT) với dự án đầu tư mở rộng, tối đa không quá 5 tỷ đồng/01 dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư giai đoạn 2017-2025. Đồng thời, các nhà đầu tư được tạo điều kiện tốt nhất, cung cấp các thông tin đầy đủ nhất và thực hiện trong thời gian ngắn nhất đối với quá trình triển khai các thủ tục đầu tư vào KCN, thông qua cơ chế “một cửa liên thông” của UBND tỉnh… Mục tiêu đến năm 2020, thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, giảm tối thiểu 40% thời gian giải quyết so với quy định. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức từ 81-85% trở lên.

Xác định, sự thành công và thịnh vượng của các nhà đầu tư trên mảnh đất
Vĩnh Phúc chính là sự phát triển thịnh vượng của tỉnh. Vì vậy, Vĩnh Phúc luôn đồng hành và cam kết dành cho các nhà đầu tư những điều kiện thuận lợi nhất, những cơ chế ưu đãi nhất, trên tinh thần xây dựng, hợp tác và cùng phát triển.

Nguyệt Thắm (Tạp chí Vietnam Business Forum)