Thương hiệu quốc gia Việt Nam ngày càng đắt giá

9:43:22 AM | 6/1/2020

Theo Brand Finance, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ USD.

Thứ hạng ngày càng cao

Giá trị đó đã tăng 12 tỷ USD tương đương 5,4% so với con số 235 tỷ USD năm 2018 và xếp hạng thứ 42 trong số 100 thương hiệu quốc gia mạnh của thế giới .

Trong giai đoạn ba năm qua, thứ hạng của Thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng 8 bậc và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam trong những năm gần đây tăng mạnh là nhờ những nỗ lực của Chính phủ về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thành tích xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp và những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Vietnam Value).

Vietnam Value là Chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ về xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua giới thiệu, quảng bá các thương hiệu sản phẩm uy tín, chất lượng của Việt Nam.

Đầu những năm 2000, thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam chưa xuất hiện trong bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế. Với những nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ và các doanh nghiệp, đến năm 2019, theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, tổng giá trị của 50 thương hiệu hàng đầu đạt trên 9,3 tỷ USD, trong đó 50% doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, như Thaco, Hòa Phát, Vinamilk, Habeco, Vietcombank, Vietnam Airlines, Cadivi, Viglacera, Saigontourist…

Trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020 -2030

Năm 2019, chương trình Vietnam Value được đẩy mạnh đáng kể với việc ban hành Quyết định số 30/2019/QĐTTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030. Đến nay Chương trình đã qua chặng đường 16 năm triển khai, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển thương hiệu của mình.

Theo các Quyết định nói trên, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, Chương trình Vietnam Value sẽ tập trung xây dựng và phát triển Thương hiệu Việt Nam theo hướng gắn các giá trị tích cực, nổi trội của thương hiệu sản phẩm với các mục tiêu cụ thể; bao gồm: Thống nhất, đồng bộ các mục tiêu hoạt động của Chương trình với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; Đưa kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước; Trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới; 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Ngoài các mục tiêu cụ thể đó, Chương trình phải đạt được tỷ lệ 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

Quy chế mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 30/2019/QĐTTg chính là cơ sở pháp lý để đảm bảo sự thành công của Chương trình. Theo đó cơ chế cho sựphối hợp giữa cơ quan chủ trì và các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội trong việc triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm tính pháp lý cho một Chương trình mang tầm quốc gia được quy định rõ. Thực hiện Quy chế này, các bộ, ngành trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình sẽ tổng hợp nhu cầu của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để đề xuất, xây dựng và phối hợp thực hiện các đề án theo nội dung của Chương trình. Riêng Bộ Công Thương, với nhiệm vụ chủ trì đã xây dơngj kế hoạch nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu; Quảng bá, tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu quốc gia và các thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đồng thời Bộ này sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu.

Nguyễn Thanh (Vietnam Business Forum)