Cục Hải quan Bình Dương: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

9:48:33 AM | 9/1/2020

Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đẩy mạnh triển khai và trở thành một trong những “điểm sáng” nổi bật trong hoạt động của đơn vị; góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng DN, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 24/12/2019 đơn vị đã thu được 15.523 tỷ đồng, đạt 107,35% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 100,8 % chỉ tiêu phấn đấu TCHQ giao và tăng 5,88 % so với cùng kỳ năm trước (ước thu đến 31/12/2019 đạt 16.000 tỷ đồng, đạt 110% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 103,8% chỉ tiêu phấn đấu TCHQ giao và tăng 11,9 % so với cùng kỳ năm trước.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao

Trao đổi với chúng tôi về các chỉ tiêu được giao, ông Nguyễn Phước Việt Dũng – Cục Trưởng Cục HQBD vui vẻ và cho biết: Ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 1310/QĐ-HQBD, 145/QĐ-HQBD giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách đến các Chi cục trực thuộc. Song song đó, Cục đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát Kế hoạch 3271/KH-HQBD thực hiện tốt các giải pháp nhằm nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, khai thác tốt nguồn thu mới, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Theo đó, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau:Mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho DN; Chủ động rà soát các văn bản PL có liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; Bố trí CBCC có năng lực, kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức tốt vào các khâu nghiệp vụ quan trọng đảm bảo thực thi tốt chủ trương của ngành về việc đồng hành và chia sẽ khó khăn với doanh nghiệp;

Thường xuyên khảo sát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật và kim ngạch XNK của các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn;Tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ với doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin về chính sách thuế cho DN khi có yêu cầu; Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ tư vấn giải đáp vướng mắc tại các Chi cục và trên Website Cục HQBD;Sử dụng máy soi container hiện đại vào công tác kiểm tra hàng hóa giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN; Phân bổ chỉ tiêu thu NSNN (pháp lệnh và phấn đấu) cho các Chi cục, để các Chi cục chủ động có giải pháp thu hiệu quả phù hợp trên từng địa bàn; Hàng tháng có theo dõi, phân tích, đánh giá số thu, xác định nguyên nhân tăng, giảm số thu từ đó đề ra các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định cùng với khai thác nguồn thu mới. Tăng cường công tác phối kết hợp với Sở KHĐT, BQL các KCN để tiếp cận các dự án mới, hỗ trợ DN mới đến làm TTHQ để khai thác tốt nguồn thu.

Thường xuyên theo dõi, phân loại, phân tích tình hình nợ thuế hàng tháng theo từng loại nợ, theo nhóm doanh nghiệp để kịp thời áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế kịp thời theo đúng qui định; Phối hợp với cơ quan Thuế để thực hiện bù trừ số nợ thuế với số tiền thuế GTGT của doanh nghiệp nhằm đảm bảo công tác thu hồi nợ thuế kịp thời theo quy định; Thường xuyên chủ động theo dõi cơ sở kinh doanh, SX của các DN; theo dõi các thông báo DN bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, bỏ trốn, tạm ngưng hoạt động, thông báo giải thể DN… từ các cơ quan như Cục Thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý các KCN, Báo Bình Dương, Toà án,… để kịp thời có giải pháp phòng chống phát sinh nợ thuế.

Rà soát, phân tích hoạt động XNK của DN, tập trung vào DN trọng điểm, DN có rủi ro cao; nắm chắc diễn biến tình hình buôn lậu, GLTM của DN trên địa bàn, kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn; Đấu tranh bắt giữ, xử lý vi phạm hiệu quả, trọng tâm vào nhóm các mặt hàng cấm, phế liệu, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng …; nhóm các lĩnh vực bị lợi dụng để vi phạm như chính sách ưu đãi hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chính sách ưu đãi đầu tư, hàng kho ngoại quan...; Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro phục vụ công tác xây dựng tiêu chí rủi ro, kịp thời cập nhật tiêu chí vào hệ thống phục vụ phân luồng tờ khai tự động trên hệ thống nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại;

Đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ đối với hoạt động này; Chủ động rà soát kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước, chế độ chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, GLTM.

Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ và khả năng nhận diện rõ các rủi ro trong thực thi nhiệm vụ của CBCC thông qua các nhóm chuyên đề về chống thất thu về giá, mã số hàng hóa, C/O, số lượng và chính sách ưu đãi: miễn, giảm, hoàn thuế và kiểm tra sau thông quan; Giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CBCC thông qua các buổi họp đơn vị, họp chi bộ, chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, không gây phiền hà, vô cảm trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan;  Rà soát, bố trí lực lượng cán bộ công chức có trình độ chuyên môn sâu vào các bộ phận nghiệp vụ quan trọng như tiếp nhận, kiểm hóa và theo dõi, xử lý nợ thuế. Kiểm soát công việc của công chức thừa hành trong thực thi nhiệm vụ;Phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 trong toàn thể CBCC; Kịp thời khen thưởng CBCC có thành tích tốt trong công tác thu NSNN, công tác xử lý nợ đọng của các đơn vị.

Căn cứ kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2019 và dự đoán tình hình kinh tế - chính trị của địa phương cũng như căn cứ Kế hoạch hành động của Ngành và địa phương từ nay cho đến 2020, Cục HQBD đã đề ra các chương trình công tác trọng tâm trong năm 2020 với 3 nhóm nhiệm vụ trong tâm như sau:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa..tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, TCHQ và UBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung thực hiện:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý: Triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS /VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ và quản lý; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại các kho trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; phối hợp với Cục CNTT – TCHQ triển khai các phần mềm Quản lý miễn giảm hoàn thuế, Quản lý chung hàng GC, SXXK,… theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan; tiếp tục rà soát, nâng cấp và áp dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng nội bộ của đơn vị trong công tác quản lý và điều hành.

Chủ động đề xuất TCHQ thực hiện các nội dung, chương trình ứng dụng, biện pháp nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian thông quan tiếp tục vượt mức thời gian thông quan hàng hóa của ASEAN-4. Trong đó, thời gian thông quan trung bình đối với hàng xuất khẩu là 36 giờ và đối với hàng nhập khẩu là 41 giờ. Nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, giảm tỷ lệ kiểm tra thủ công trong quá trình làm thủ tục hải quan tại 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container; Xây dựng, triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm soát rủi ro, Kế hoạch thu thập thông tin và chuyên đề trong lĩnh vực QLRR;  Nâng cao hiệu quả công tác áp dụng tiêu chí lựa chọn để kiểm tra hàng hóa: Thường xuyên thu thập thông tin doanh nghiệp, thông tin khai báo, E-Manifest, loại hình hàng hóa, mặt hàng có độ rủi ro cao… để thiết lập áp dụng tiêu chí lựa chọn, tránh trường hợp thiết lập tiêu chí tràn lan mà không phát hiện vi phạm;

Thực hiện các nghiệp vụ QLRR nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin QLRR vận hành ổn định, hiệu quả, tiếp tục đảm bảo tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5%/tổng số tờ khai. Tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp theo Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/2018 của TCHQ hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan; thông qua các Chi, Hiệp hội, Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử của Cục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức, năng lực tuân thủ pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp với các cơ quan quản lý trên địa bàn. Phối hợp với các Chi, Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm; Thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục HQBD.

Xây dựng cẩm nang/sổ tay về những thay đổi về chính sách trong lĩnh vực GSQL/Thuế để cung cấp cho các Chi cục nghiên cứu, áp dụng; Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tổ chức giám sát thi công 02 công trình xây dựng trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại Trung tâm hành chính tỉnh và trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần theo đúng tiến độ.

Phấn đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2020

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 do Bộ Tài chính giao là 17.100 tỷ đồng; phấn đấu thu vượt 5% chỉ tiêu giao, trong đó tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,…; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2020 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách, phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi nợ được giao, không để phát sinh mới nợ xấu; duy trì tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện giao dịch thu nộp thuế, lệ phí theo hình thức điện tử 24/7.

Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu; phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất trên địa bàn; tăng cường phòng chống khủng bố, rửa tiền và công tác điều tra hình sự trong lĩnh vực hải quan. Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp hoạt động gia công, SXXK, doanh nghiệp có nguy cơ thua lỗ giải thể phá sản, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, đóng mã số thuế, khôi phục mã số thuế, địa chỉ không rõ ràng, bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư…cập nhật vào Hệ thống Riskman để có giải pháp kịp thời xử lý; đánh giá rủi ro, xác định đối tượng và chuyển giao thông tin nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan để kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, SX, tình hình sử dụng nguyên liệu/vật tư, báo cáo quyết toán, doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, mất tích; áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan theo hướng có trọng tâm trọng điểm. Hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa các sai sót, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Tiếp tục khai thác, theo dõi, đôn đốc, điều phối, có hiệu quả Trực ban, Giám sát trực tuyến. tại đơn vị. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, hoàn thành chỉ tiêu Tổng chục Hải quan giao.

Xây dựng lực lượng Hải quan trong sách vững mạnh

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 198-KH/ĐUHQ ngày 30/12/2016 của Đảng ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" gắn với NQTW 4 Khóa XII; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức trong thi hành công vụ theo Quyết định số 4273/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2017, kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động công vụ của công chức trong đơn vị theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ của Tổng chục Hải quan; tiếp tục phát huy thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” do UBND tỉnh triển khai.

Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật theo quy định tại Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/09/2018 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan; thực hiện kiểm tra nội bộ theo quy trình tại Quyết định số 2009/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2019 và thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Công văn 483/TCHQ-TTr ngày 14/12/2018.

Tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định về Phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra quy tắc ứng xử của công chức hải quan theo Chỉ thị số 05-CT/BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ của công chức trong kiểm tra đột xuất và kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện và phòng chống tham nhũng có hiệu quả.

Xây dựng và triển khai kế hoạch luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức năm 2020; Rà soát, sắp xếp lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa 2016 – 2020.Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hải quan cho đội ngũ công chức và chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu.Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trong công tác phòng chống sai sót nghiệp vụ, sửa đổi bổ sung Sổ tay nghiệp vụ.

Văn Lượng (Vietnam Business Forum)