“Chìa khóa” để tạo đột phá, cải thiện PCI

10:20:42 AM | 14/1/2020

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh Bình Phước tăng một bậc so với năm 2017, đứng thứ 61/63 địa phương cả nước. Tuy chỉ số này đã có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra của tỉnh là tăng từ năm đến bảy bậc. Như cơ quan chuyên môn đánh giá thì trách nhiệm này trước tiên thuộc về các sở, ban, ngành tại địa phương. Trên cơ sở đó trong thời gian tới, Bình Phước sẽ tiếp tục xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh định hướng đến năm 2021.

Chỉ số PCI có vai trò tích cực, là công cụ hiệu quả hướng tới thay đổi thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường công tác cải cách hành chính của các địa phương. Theo đó, trong tháng 12/2019 vừa qua, tại Sở Tư pháp; Tổ Công tác PCI do ông Võ Sá - Tổ phó Thường trực - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước chủ trì cùng với các thành viên Tổ công tác PCI đã làm việc, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao PCI năm 2019 tại các sở, ban ngành.

Ông Sá đã bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao những nhiệm vụ, giải pháp của các đơn vị đã đề ra trong kế hoạch hành động. Cụ thể, các cơ quan như Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh và Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự - là 01 trong 10 chỉ số thành phần đánh giá PCI, năm 2018 chỉ số này tăng 1,4 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2017. Chỉ số Tiếp cận đất đai cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cải thiện tăng số điểm, trong năm 2018 tăng 0,28 điểm so với năm 2017, xếp thứ hạng trung bình khá, đứng thứ 29/63 tỉnh, thành, và có tới 75% DN đánh giá việc xác định khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường (phấn đấu trong năm 2019, chỉ tiêu này đứng thứ 25/63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2018). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đạt nhiều thành công trong chỉ số Đào tạo lao động, chiếm trọng số cao 20% nên có ảnh hưởng lớn đến PCI của tỉnh. Ngành đã thực thi nhiều hoạt động tích cực như đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm; quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị, củng cố mạng lưới cơ sở dạy nghề trong tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn.

Bình Phước sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu không thực hiện đúng, đầy đủ quy định mới về điều kiện kinh doanh, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và DN.

Ông Võ Sá
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước,
Tổ phó thường trực Tổ Công tác PCI tỉnh Bình Phước

Trên cơ sở lấy thành quả làm lợi thế hướng đến mục tiêu, tỉnh Bình Phước cũng đã xác định nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ban, ngành; đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực để từng bước cải thiện, nâng cao PCI năm 2019 và trong năm mới 2020, hướng đến năm 2021. Điển hình như đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành, từ đó có kế hoạch hành động cụ thể. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác cải cách thủ tuch hành chính (CCTTHC), đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và DN. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần chú trọng vào tiếp cận đất đai; tiếp tục công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, nhà đầu tư. Sở Tư pháp cần tăng cường hơn nữa các hoạt động trợ giúp pháp lý để hỗ trợ DN nhanh chóng trong việc khởi kiện. Tòa án nhân dân tỉnh tập trung giải quyết những tranh chấp trong thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các DN, cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo của DN. Công an tỉnh thực hiện đề án đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tư nhân hóa lĩnh vực đào tạo nghề, dịch vụ giới thiệu việc làm, từng bước xây dựng thị trường lao động phát triển.

Ông Võ Sá nhấn mạnh thêm: “Để đánh giá PCI của Bình Phước, trước tiên cần phải nhìn nhận một cách tổng quát, khách quan và nhiều góc độ khác nhau. Mặc dù chưa thể thay đổi thứ hạng PCI trong “một sớm một chiều”, nhưng tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN, CCTTHC, tăng tính minh bạch, từng bước nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu những người đứng đầu thực sự công khai trong phân công công việc và minh bạch trong ứng xử đối với DN, thì chắc chắn sẽ tạo nên những hiệu quả tích cực lớn. Không những thế cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thuế… để thực hiện tốt các thủ tục đầu tư cho DN trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng bộ phận, đến chỉ đạo tập trung một số giải pháp trọng tâm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị”.

Hoàng Lâm  (Vietnam Business Forum)