BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông: Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông

2:47:10 PM | 3/3/2020

Những năm qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban QLDA) đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cho biết: Năm 2016 được xem là bước ngoặt của BQL DA khi được kiện toàn từ 2 BQL riêng biệt. Việc thành lập BQL DA chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đầu tư công; thu gọn đầu mối quản lý đầu tư xây dựng, tạo sự chuyên nghiệp hóa công tác quản lý dự án. BQL DA nỗ lực hoàn thiện tổ chức cơ bản, đáp ứng yêu cầu công tác. Theo đó, chú trọng các giải pháp chuyên ngành là nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, đặc biệt chú ý đến các khâu tư vấn thiết kế, đấu thầu và tư vấn giám sát, quản lý dự án trong quá trình thi công”.

Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA xác định công tác quản lý tiến độ, chất lượng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không những để đảm bảo độ bền vững công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, Ban QLDA đã thường xuyên thực hiện các quy trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu các công trình dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; chấm xét thầu đảm bảo chặt chẽ, minh bạch... lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, đạo đức nghề nghiệp để triển khai thi công công trình. Tổ chức quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, như chất lượng công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất tại hiện trường và hồ sơ thiết kế công trình đảm bảo đúng quy trình quy phạm, hạn chế các sai sót xảy ra trong quá trình triển khai các bước tiếp theo. Tập trung phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc hiện trường; chấn chỉnh các nhà thầu thi công cũng như tư vấn giám sát tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng. Có  biện pháp cụ thể xử lý kiên quyết đối với một số nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã cam kết, chất lượng thi công công trình không đảm bảo. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ khối lượng nghiệm thu thanh toán, giải ngân kịp thời, đúng quy định, không để thất thoát vốn đầu tư...

Bên cạnh đó Ban QLDA đã thực hiện công tác quản lý dự án theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật; công tác quản lý thực hiện dự án đã bám sát kế hoạch chi tiết của từng dự án để triển khai, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án, thiết kế; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp và các gói thầu phi tư vấn đều đảm bảo đúng trình tự quy định. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chưa đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện dự án, trong đó có dự án khởi công đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, do đó một số đoạn tuyến chưa thể triển khai thi công. Các dự án nằm trên địa bàn nhiều huyện đang được đồng loạt triển khai nên khối lượng công việc quản lý điều hành dự án khá lớn.

Từ nay đến hết năm 2020, Ban QLDA phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các phương án giải phóng mặt bằng thuộc các dự án chuyển tiếp năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án đối với dự án xây dựng cầu dân sinh; tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đối với các cầu đã hoàn thành. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông trong quá trình thi công các dự án.