VCCI trao bằng khen cho các Hiệp hội DN đóng góp tích cực vào xây dựng Bộ Luật lao động sửa đổi 2019

9:48:19 AM | 5/3/2020

Ngày 4/3/2020 tại Hà Nội, Phó chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng đã trao bằng khen của Chủ tịch VCCI cho 7 tập thể đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng Bộ luật Lao động sửa đổi 2019.

Đó là các Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử VN,  Hiệp hội doanh nghiệp dệt may VN, Hiệp hội doanh nghiệp da giầy- túi xách VN, Hội lượng thực- thực phẩm Tp.HCM, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại VN và Phòng thương mại Mỹ tại VN- Amcham.

Trong bối cảnh hội nhập và tham gia các FTA thế hệ mới, đồng thời Bộ Luật lao động 2019 đã được quốc hội thông qua sẽ tạo nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong việc thực thi các chính sách, pháp luật lao động trong nước cũng như các tiêu chuẩn lao động. Để các chính sách, pháp luật lao động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và có tính thực thi cao, chủ tịch VCCI đã ra quyết định thành lập Tổ công tác gắn kết sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng, tuyên truyền và thực thi chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động.

Thành phần Tổ công tác gồm VCCI,  đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, quan hệ lao động.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham gia vào quá trình góp ý, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các nội dung của Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật giáo dục nghề nghiệp…; Tuyên truyền, phổ biến và vận động các doanh nghiệp thực thi tốt các chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động; Tham gia thực hiện các mảng hoạt động liên quan khác.

Anh Mai (Vietnam Business Forum)