Tiềm năng chiếm giữ thị phần nội địa thông qua các sản phẩm OCOP

8:40:45 AM | 8/4/2020

Tính đến thời điểm hiện nay, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP đã được thực hiện ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa OCOP đến năm 2020 là trên 3.843 sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc hạng 4 sao, 5 sao. Đây chính là tiềm năng cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong việc chiếm giữ thị trường nội địa. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới trung ương về vấn đề trên. Minh Ngọc thực hiện.

Xin ông cho biết  mục tiêu  lớn nhất của chương trình OCOP năm 2020?

OCOP là chương trình phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, của vùng kinh tế khu vực nông thôn do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện, nhưng hội tụ đủ các tiêu chuẩn của sản phẩm hàng hóa, với mục tiêu gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Mục tiêu lớn nhất của chương trình là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và sản xuất trong xây dựng Nông thôn mới. Dự kiến, đến năm 2020 chương trình thu hút sự tham gia của 120 tổ chức kinh tế, với trên 5.000 lao động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, mang lại thu nhập bình quân từ 60 – 70 triệu đồng/lao động/năm.

Để phát triển các sản phẩm OCOP, trước hết bản thân các chủ thể sản xuất phải chủ động, tự vươn lên, thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư công nghệ. Cùng với đó, Nhà nước trợ giúp bằng cơ chế, chính sách đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng, để nâng cao hiểu biết về ý nghĩa, tầm quan trọng và các chu trình của OCOP.

Việc kết nối để đưa sản phẩm OCOP ra thị trường sẽ có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

Chương trình OCOP được Chính phủ xem là giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, rất phù hợp với nhiệm vụ cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Hơn nữa, phương pháp và cách làm OCOP là phù hợp với thực tế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam, chủ yếu là sản xuất quy mô nhỏ, đa dạng vùng miền, đa dạng sản phẩm, nhiều làng nghề, cảnh quan và văn hóa địa phương đặc sắc.

Thực hiện OCOP sẽ tạo động lực phát huy sự sáng tạo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cho chính người dân, tạo nên niềm tự hào về đặc sản vùng miền, quê hương. Đồng thời cũng tạo môi trường cho các loại hình kinh tế ở khu vực nông thôn phát triển, nhất là phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh các địa phương và hình ảnh quốc gia. Đây cũng là cơ hội tốt để đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời giúp thu hút đầu tư và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến, phát triển thị trường đến tiêu thụ sản phẩm, mang lại sản phẩm tốt, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Điều quan trọng nhất của mỗi sản phẩm là thị trường, sản phẩm OCOP cũng vậy. Xin Ông cho biết doanh nghiệp cần làm gì để biến tiềm năng thành thế mạnh?

Với tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ Chính phủ, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" đã và đang khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi địa phương

Thông qua các báo cáo của địa phương hiện nay các sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá xếp hạng, nhiều sản phẩm đã được các đơn vị phân phối, bán lẻ, bán thương mại điện tử ký kết hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn, doanh thu bán sản phẩm trong năm của các nhóm sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng đều tăng đáng kể. Đặc biệt các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ Chương trình OCOP diễn ra sôi nổi khắp cả nước từ Trung ương đến địa phương. Nhiều địa phương đã thực hiện mở các trung tâm, điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP theo tiêu chí quy định của Bộ Công Thương tại Quyết định 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 như: Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên… tạo nên hiệu ứng tích cực quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Trong năm 2020, chương trình sẽ phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 1.200 sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh  chuỗi kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP cần sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, xây dựng đội ngũ tư vấn có đủ trình độ… Doanh nghiệp không chỉ cần lấy chứng nhận OCOP mà còn đẩy mạnh hơn nưa việc đưa sản phẩm vào siêu thị để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Theo ông, cần có giải pháp nào để các sản phẩm này đủ sức cạnh tranh ở thị trường thế giới?

Để hướng các sản phẩm này tới thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là xuất khẩu thì điều đầu tiên là phải tìm hiểu rõ thị trường tiêu thụ đối với từng nhóm sản phẩm. Chương trình sẽ hỗ trợ cho các tổ chức tham gia sản xuất điều chỉnh từ vấn đề bao bì, nhãn mác, thiết kế để phù hợp với thị trường tiêu thụ.

Trên cơ sở ý tưởng của các doanh nghiệp tham gia, chương trình OCOP sẽ hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Song song với đó, việc kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm cũng sẽ được triển khai thường xuyên để duy trì tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường. Chương trình OCOP cũng sẽ triển khai một cách bài bản, hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, để các sản phẩm OCOP có cơ hội tiêu thụ ở thị trường thế giới và cũng là điều kiện để giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum