Hơn 38.000 tấn gạo xuất khẩu bổ sung đã được đăng ký hết

4:19:26 PM | 27/4/2020

Số lượng gạo được xuất khẩu bổ sung hơn 38.000 tấn trong hạn ngạch tháng 4/2020 đã được doanh nghiệp mở tờ khai đăng ký hết số lượng.

Lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, hiện nay các doanh nghiệp đã đăng ký thành công hết số lượng gạo nêu trên với tổng số hơn 50 tờ khai.

Trước đó, theo Công văn 2650/TCHQ-GSQL ngày 24/4 của Tổng cục Hải quan, qua thống kê trên hệ thống của cơ quan Hải quan, có 38.642,56 tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020 (do gạo nếp không phải quản lý theo hạn ngạch).

Tổng cục Hải quan thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo trong số hạn ngạch được hồi lại của tháng 4/2020 từ 0 giờ 00 phút ngày 26/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)