Cục Hải quan Quảng Nam: Quyết tâm “Đột phá - Tăng tốc - Về đích”

1:22:06 PM | 19/5/2020

“Đến hôm nay, ngành đã hoàn thành tốt hai trọng trách được Đảng và Nhà nước giao: Vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư vừa tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan; góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà” – ông Võ Sĩ Quang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam chia sẻ. Đó cũng chính là tiền đề để Hải quan Quảng Nam tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.


Ông Võ Sĩ Quang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam

Từng bước hiện đại hóa Hải quan

Dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong năm 2019, ngành đã gặt hái được nhiều thành công. Đã giải quyết thủ tục hải quan cho hơn 519 doanh nghiệp (DN), tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 14,14% so với cùng kỳ (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,05 tỷ USD, tăng 19,28% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,75 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ).

Ông Quang cho biết, một trong những giải pháp trọng tâm được Cục Hải quan Quảng Nam ưu tiên triển khai chính là đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và từng bước hiện đại hóa Hải quan. Đây được xem là ‘bộ khung” quan trọng để ngành tạo dựng được niềm tin trong lòng DN và người dân. Đặc biệt, trong đó đơn vị chú trọng vận hành ổn định hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh liên quan như Hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không (VASSCM), Hệ thống E-mainifest, ...; triển khai dịch vụ công trực tuyến; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN; nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7…

Đến nay, hệ thống VNACCS/VCIS đã thực sự trở thành hệ thống cốt lõi của Hải quan trong việc thực hiện thông quan hàng hóa XNK; 100% thủ tục Hải quan đã được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% số tiền thuế, lệ phí được thu nộp bằng phương thức điện tử thông qua các ngân hàng thương mại, thông tin nộp thuế được xử lý nhanh chóng. Kết quả đo thời gian giải phóng năm 2019 là 01 giờ 11 phút 59 giây đối với hàng xuất khẩu (rút ngắn hơn 47 phút so với 2018), và 17 giờ 32 phút 38 giây đối với hàng nhập khẩu (rút ngắn 6 giờ 13 phút so với 2018)

Sẵn sàng đồng hành

Ngay từ đầu năm 2020, đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt hàng loạt giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động XNK để nuôi dưỡng nguồn thu, gắn với đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đặc biệt chú trọng đến chống thất thu qua giá, mã số, thuế suất, C/O, gắn với trách nhiệm công vụ của công chức Hải quan, đơn vị Hải quan. Với phương châm "Hải quan đồng hành cùng DN", Cục Hải quan Quảng Nam còn luôn quan tâm giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng DN, không để xảy ra tình trạng ách tắc trong hoạt động XNK; thường xuyên thực hiện công khai và niêm yết đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết thủ tục, mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của Cục; đồng thời coi trọng việc hợp tác với cộng đồng DN, chuyển hướng nhận thức, xem DN là đối tượng quản lý sang đối tác…

Trong quá trình xây dựng, phát triển, ngành xác định “con người” là yếu tố quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Cục đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) theo hướng tinh giản, hiệu quả phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời động viên, khuyến khích toàn thể CBCC tiếp tục phát huy hơn nữa trên các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK, đầu tư, du lịch của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành hạt nhân phát triển của khu vực miền Trung -Tây Nguyên. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trong việc tăng cường thanh tra công vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát phương châm “chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”.

Mục tiêu trong năm 2020, ngành hướng đến thu ngân sách nhà nước là 5.250 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu này, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa gắn với thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho DN là những hướng đi cần thiết để phát triển cũng như nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành. Đơn vị sẽ chú trọng vào tổ chức các hội nghị đối thoại, kết nối DN; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK qua địa bàn… Với những giá trị đã tạo dựng, Cục quyết tâm sẽ “Đột phá – Tăng tốc – Về đích” để thực hiện đúng lộ trình đề ra, để không phụ kỳ vọng của chính quyền và nhân dân.

Nguồn:  Vietnam Business Forum