Thị trường bất động sản bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19

9:05:21 AM | 22/5/2020

Khảo sát Đánh giá tâm lý thị trường của Savills cho thấy các khách thuê đang nhận được sự hỗ trợ ở các mức khác nhau. 19% các quốc gia đã ghi nhận các ảnh hưởng lớn do đại dịch đến thị trường bất động sản và 74% xác nhận bị ảnh hưởng tiêu cực ở mức trung bình.   

Kết quả của Khảo sát của Savills ghi nhận khoảng 29% các quốc gia tham gia hiện ở mức “trung lập”, 52% đánh giá “khá tiêu cực”, và chỉ 16% đánh giá “tiêu cực”. Thị trường bất động sản Trung Quốc có một số khởi sắc nhất định, trong khi hai quốc gia đang có tỷ lệ nhiễm bệnh giảm nhanh là Hàn Quốc và Việt Nam ghi nhận tâm lý các ngành kinh doanh ở mức “trung lập” thay vì “tiêu cực”.

Trong khi đó, khách thuê đã phải điều chỉnh đáng kể lối sống và làm việc kể từ khi đại dịch xuất hiện. Đáng chú ý, một số ngành kinh doanh bắt đầu có các dấu hiệu ổn định khi dịch bệnh đạt đỉnh tại một số quốc gia.

Trong khảo sát này, 19% các quốc gia đã ghi nhận các ảnh hưởng lớn do đại dịch đến thị trường bất động sản và 74% xác nhận bị ảnh hưởng tiêu cực ở mức trung bình. Tuy vậy, đây là một sự thay đổi nhẹ mang tính tích cực so với kết quả từ một cuộc khảo sát khác được Savills thực hiện vào ngày 31/03/2020 với 29% quốc gia ghi nhận tác động tiêu cực nghiêm trọng và 67% có tác động tiêu cực trung bình.

Nguồn cầu văn phòng giữ ổn định tại 42% quốc gia, trong khi 55% còn lại có nguồn cầu ở mức giảm trung bình. Hưởng lợi từ sự tăng trưởng tích cực của ngành bán lẻ trực tuyến, nguồn cầu cho lĩnh vực hậu cần không thay đổi hoặc tăng vừa phải tại hơn 79% các quốc gia. Chỉ duy nhất lĩnh vực bán lẻ và khách sạn có nhu cầu giảm, với mức giảm mạnh tại hơn một nửa số lượng quốc gia.

Giá thuê được ghi nhận không thay đổi trên 60% các ngành và quốc gia, và tăng ở 71% các quốc gia đối với lĩnh vực văn phòng. Dấu hiệu giảm rõ rệt hơn ở lĩnh vực khách sạn và bán lẻ. Khách thuê bán lẻ được hưởng lợi nhiều nhất, với 80% các quốc gia cho biết có tồn tại hình thức hỗ trợ giá thuê. Việc hoãn trả phí dịch vụ, thay đổi cơ cấu thanh toán cũng khá phổ biến và đang được áp dụng tại 40% quốc gia.

Ngay cả với thị trường văn phòng, nơi giá thuê phần lớn không bị ảnh hưởng, vẫn có đến 43% quốc gia ghi nhận việc sử dụng một số gói hỗ trợ thuê cho khách thuê. Bên cạnh đó, lĩnh vực hậu cần chịu ít ảnh hưởng nhất và do đó, có rất ít khoản hỗ trợ được áp dụng.

Ở hầu hết các nước, chính sách phong tỏa mới được áp dụng hơn một tháng, song song với các chính sách và biện pháp hỗ trợ từ Chính phủ và chủ nhà, hiện tượng phá vỡ các hợp đồng cho thuê vẫn chưa được ghi nhận rộng rãi. Các gói hỗ trợ hoặc can thiệp từ Chính phủ như giảm thuế tài sản hoặc tạm thời cấm hoạt động xuất ngoại, được ghi nhận tại 59% các quốc gia tham gia khảo sát.

Khảo sát đã chỉ ra rằng khối lượng giao dịch hiện đang giảm nhưng không còn giảm mạnh. Trong nửa đầu tháng 4, 44% quốc gia ghi nhận không thay đổi về khối lượng giao dịch. Đối với thị trường văn phòng, gần một nửa số quốc gia cho biết không có thay đổi về khối lượng giao dịch kể từ cuối tháng 3/2020, khi 73% quốc gia có khối lượng giảm trung bình hoặc giảm mạnh.

Ảnh hưởng của Covid-19 đến thị trường bất động sản được đánh giá là rất đáng kể. Trong khi nhiều quốc gia vẫn đang đóng cửa biên giới, tác động lâu dài của Covid-19 vẫn chưa thể được xác định. Nhiều người tin rằng thế giới sẽ bước ra khỏi dịch bệnh với một tâm thế khác. Sự bắt buộc cô lập đã đầy nhanh các hoạt động ứng dụng công nghệ và cho phép sự linh hoạt của hình thức làm việc tại nhà.

Các chuỗi cung ứng đã được xem xét kỹ lưỡng, có thể dẫn đến sự gia tăng hoạt động trao đổi trong nước và các vùng lân cận khi các nhà sản xuất tìm cách đa dạng hóa mạng lưới cung ứng, dù sự nhạy cảm về giá của người tiêu dùng có thể giảm thiểu tốc độ thay đổi. Giá trị của việc có quyền sử dụng một không gian riêng tư hoặc công cộng ngoài trời đang được đánh giá cao như tầm quan trọng của Wi-Fi tốt và văn phòng tại nhà. Sức khỏe và phúc lợi hiện đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều người, trong khi những thay đổi về lối sống và làm việc của mỗi cá nhân đều có những tác động nhất định đến thị trường bất động sản trên toàn thế giới.

Nguồn: congthuong.vn