Thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2020

3:21:41 PM | 29/6/2020

6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã cấp GCNĐKĐT mới cho 12 dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 22 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 101,83 triệu USD và 394,4 tỷ đồng.

Các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 02 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 394,4 tỷ đồng (cấp mới: 381,27 tỷ đồng, tăng vốn:13,16 tỷ đồng), tăng 21% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 48% kế hoạch năm 2020; thu hút 10 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 101,83 triệu USD (cấp mới: 25,44 triệu USD, tăng vốn: 76,39 triệu USD), bằng 26% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 31% kế hoạch năm 2020.

Trong số 12 dự án thu hút mới trong 6 tháng đầu năm 2020 có: 06 dự án sản xuất điện tử, linh kiện điện tử (chiếm 50%); 02 dự án sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy (chiếm 16,7%) và 04 dự án sản xuất lĩnh vực công nghiệp khác (chiếm 33,3%).

Trong số 10 dự án vốn FDI thu hút mới trong 6 tháng đầu năm 2020 có: 02 dự án từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,82 triệu USD; 06 dự án từ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư 3,13 triệu USD; 01 dự án từ Đài Loan với tổng vốn đầu tư đăng ký 5 triệu USD và 01 dự án từ Trung Quốc với tổng vốn đầu tư 480 nghìn USD.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 364 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.956,92 tỷ đồng và 301 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.170,57 triệu USD. Các dự án được phân theo từng KCN như sau:

- KCN Khai Quang thu hút được 87 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 744,99 tỷ đồng và 75 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.187,38 triệu USD; đã có 83  dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 98%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 121 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.772,37 tỷ đồng và 84 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 649,76 triệu USD; đã có 97 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 56 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 303,54 triệu USD; đã có 56 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện thu hút được 32 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.650,28 tỷ đồng và 26 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 881,98 triệu USD; đã có 26 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 30%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 51 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 48 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 804,54 triệu USD; đã có 34 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 63%.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 259,02 triệu USD; đã có 02 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 14%.

- KCN Tam Dương II- Khu A thu hút được 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 4.224,8 tỷ đồng; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 64%.

- KCN Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 265 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2020 đạt 8.521,12 tỷ đồng, đạt 57 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 185,76 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2020 lên 2.467,55 triệu USD, đạt tỷ lệ 59% vốn đầu tư đăng ký.

6 tháng cuối năm 2020, Ban Quản lý các KCN vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững từ các thị trường truyền thống: Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, hướng tới các thị trường tiềm năng Mỹ, EU và các nước là thành viên tham gia các FTA mới, TPP, AEC... Dự kiến thu hút thêm 10-12 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 120-150 triệu USD; thu hút thêm 03 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-300 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 15-17 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 170 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 300-350 tỷ đồng./.

(Theo Báo cáo của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc)