Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2020

9:21:32 AM | 11/9/2020

Ngày 10/09/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - Cục An toàn thông tin- tổ chức cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho đội ứng cứu sự cố tỉnh Quảng Ninh, cán bộ kĩ thuật chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các đơn vị của tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm trang bị cho cán bộ kỹ thuật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các hệ thống thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người sử dụng về an toàn thông tin. Qua đó, giúp cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn để tự tin hơn khi ứng phó, xử lý trước các cuộc tấn công mạng vào hệ thống chuyên ngành.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập: gồm 40 cán bộ, nhân viên kỹ thuật quản trị mạng, phụ trách công nghệ thông tin (chia thành 08 đội) là các thành viên của đội ứng cứu sự cố tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó còn có các chuyên gia đầu ngành của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - Cục An toàn thông tin cùng tham gia hỗ trợ việc thiết lập, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị; Kiểm tra, đánh giá kỹ năng xử lý tình huống của mỗi đội.

Qua buổi diễn tập thực hành về “ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh”, các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật trực tiếp sẽ được trang bị vững vàng thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để triển khai công tác bảo đảm an toàn cho các lĩnh vực, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như phục vụ cho cộng đồng.

Thu Hà (Vietnam Business Forum)