Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình

5:13:26 PM | 12/10/2020


Bác Hồ với giới Công-Thương

1. Suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta không có truyền thống kinh doanh. Trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam”, của tác giả Nguyễn Đổng Chi, cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ, chỉ có 2 câu chuyện kể về doanh nhân: Mụ Lường và Đồng tiền Vạn Lịch. Trong cả hai câu chuyện, doanh nhân đều là người xấu. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du - áng văn thơ bất hủ của dân tộc Việt - doanh nhân là thằng bán tơ, kẻ gây ra bao tai họa cho gia đình Thúy Kiều.

Từ đầu thế kỷ trước, nhà ái quốc và giáo dục lớn của nước ta đầu thế kỷ XX -  Lương Văn Can đã chua chát nhận xét:

Người mình không có thương phẩm,

Không có thương hội,

Không có tín thực,

Không có kiên tâm,

Không có nghị lực,

Không biết trọng nghề,

Không có thương học,

Kém đường giao thiệp,

Không biết tiết kiệm,

Coi khinh nội hoá…

Dẫu không phải là tất cả, nhưng những nét phác hoạ trên mang dấu ấn của một thời doanh nhân Việt trong một xã hội thích làm quan, trọng khoa bảng, coi thường thực nghiệm, kỳ thị với doanh nhân, xếp doanh nhân vào loại tiểu nhân, cầu lợi.

Sau này, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, doanh nhân bị coi là “con buôn, con phe”, doanh nhân là "đối tượng" của các cuộc cải tạo công thương nghiệp. Nền kinh tế thời đó không có khu vực tư nhân và phải từ đầu những năm 2000, chúng tôi phát hiện rằng trong từ điển tiếng việt thời hiện đại không có 2 chữ doanh nhân.

2. Công cuộc Đổi Mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986) đã đánh dấu sự "Hồi sinh" của đội ngũ doanh nhân Việt. Chúng ta trở về với Tư tưởng của Bác Hồ về nền kinh tế nhiều thành phầnvai trò chủ thể của doanh nghiệp, doanh nhân. Những tư tưởng của Bác đã dựng hình, định hướng cho nền kinh tế Việt Nam từ gần 100 năm về trước.

(Trong Điều lệ của Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội năm 1924 Bác đã viết: Sau này chúng ta sẽ thành lập Chính phủ nhân dân và thực hiện chính sách tân kinh tế. Thành lập Chính phủ nhân dân là thực thi nền dân chủ, thực thi chính sách  tân kinh tế là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo chính sách kinh tế mới của Lênin.

75 năm về trước, sau Cách mạng Tháng Tám, từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô chuẩn bị cho ngày độc lập, Bác đã đến ở nhà của một doanh nhân. Tại đây, Bác đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sau ngày Quốc khánh, ngày 18/9/1945, giới doanh nhân cũng là giới chức xã hội đầu tiên được Bác tiếp trên cương vị Chủ tịch chính phủ lâm thời. Ngày 13/10, khi giới doanh nhân tập hợp lại thành lập Công thương cứu quốc đoàn và gia nhập mặt trận Việt Minh, Bác đã viết thư động viên, cổ vũ. Bức thư của Bác đã trở thành tuyên ngôn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta về vai trò và sứ mệnh của doanh nhân và cũng là lời kêu gọi thi đua ái quốc đầu tiên Bác dành cho giới doanh nhân. Bác đặt trọn niềm tin ở doanh nhân. Bác coi sự nghiệp của doanh nhân là sự nghiệp của đất nước. Bác bảo: “việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng, nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Bác khẳng định: Chính phủ nhân dân có trách nhiệm “tận tâm” giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết. Bác kêu gọi giới công thương hãy “mau mau gia nhập công thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn ra làm những công cuộc ích quốc, lợi dân”.)

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng:

Năm 1990, Luật Doanh nghiệp ra đời.

Năm 2004, theo đề nghị của Chủ tịch VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10, ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương, làm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Năm 2011, theo đề nghị của VCCI, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về xây dựng đội ngũ doanh nhân.

Năm 2013, theo đề nghị của VCCI, doanh nghiệp doanh nhân được Quốc hội hiến định trong Hiến pháp.

Cũng theo đề nghị của VCCI Đội ngũ doanh nhân tự hào có mặt trong đoàn diễu hành trên quảng trường Ba Đình mỗi dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh.

Từ điển Tiếng Việt bổ sung thêm 2 chữ “doanh nhân”.

Đảng chủ trương xây dựng đội ngũ doanh nhân cùng với việc xây dựng giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức.

Đó là những dấu ấn đáng tự hào.

Trong nhiệm kỳ XII, Đảng ra Nghị quyết 10 khẳng định chủ trương xây dựng khu vực tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng, yếu tố nền tảng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Doanh nhân được tôn vinh là người lính thời bình, là Anh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ dựng xây đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt, phải công bằng, phải xoá bỏ mọi kỳ thị, định kiến với kinh tế tư nhân, phong tặng danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân làm ăn giỏi. Chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chọn số 10 để đặt tên cho Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, đặt niềm tin kinh tế tư nhân sẽ tạo ra đột phát cho nền kinh tế thời hội nhập như vai trò khoán 10 những năm đầu đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì nói rằng: Doanh nghiệp, doanh nhân là động lực của nền kinh tế và khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân.

Những thông điệp như vậy làm doanh nghiệp ấm lòng.


Thủ tướng Phan Văn Khải quyết định lấy ngày 13/10 làm Ngày Doanh nhân Việt Nam

3. Hơn 3 thập kỷ qua, thực hiện đường lối của Đảng, dưới sự quản lý của Nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam đã phát triển bừng nở, rất đáng tự hào. Tinh thần khởi nghiệp của dân tộc được khơi dậy. Đất nước ta đã có hàng triệu doanh nhân, đang đứng mũi, chịu sào gần 800 ngàn doanh nghiệp, 5,4 triệu hộ kinh doanh. Họ là lực lượng chủ công, xung kích trong công cuộc thoát nghèo vĩ đại, đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, bị tàn phá bởi chiến tranh, trở thành một nước có thu nhập trung bình và đang vững vàng hội nhập. Việt Nam cũng được thế giới ghi nhận như một mẫu hình chuyển đổi thành công từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường vì lợi ích của người dân.

Chúng ta cảm ơn Đảng, Nhà nước và tự hào về đội ngũ doanh nhân Việt.

4. Những tháng ngày qua, Việt Nam và thế giới đang trải qua cơn đại dịch thế kỷ mang tên Covid. Một thử thách khốc liệt chưa từng có trong tiền lệ, các doanh nghiệp của chúng ta bị tác động rất nặng nề. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và sự phấn đấu kiên cường của đội ngũ doanh nhân, chúng ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép: khống chế được dịch bệnh, đồng thời duy trì tăng trưởng, bảo vệ sinh mạng và sinh kế của người dân. Chúng ta đặc biệt trân trọng các doanh nhân đã vì doanh nghiệp, vì người lao động, vì nền kinh tế đất nước trong khó khăn đã không buông bỏ, chịu lỗ, chịu thua, hy sinh quyền lợi của cá nhân và gia đình mình để duy trì doanh nghiệp, lo việc làm cho người lao động. Họ xứng đáng là những dũng sỹ, những anh hùng.

5. Dù nền kinh tế thế giới theo dự báo sẽ không dễ dàng hồi phục, việc đẩy lùi suy giảm kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng sẽ còn một hành trình gian nan, nhưng những thành quả bước đầu chúng ta đạt được rất đáng được ghi nhận. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm. Trong thời Covid, một năng lực cạnh tranh cốt lõi mang tinh thần Việt lại được khơi dậy: đó là khả năng thích ứng và chống chịu, sự cố kết vững chắc của cả hệ thống chính trị mỗi lúc đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Việt Nam vẫn đang là ngôi sao hy vọng, một địa điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư theo làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu trong một thế giới đầy sóng gió.

Đại sứ Nhật Bản nói với tôi rằng: dù còn một số vướng mắc về chính sách và thủ tục hành chính nhưng cộng đồng doanh nghiệp Nhật vẫn đặt niềm tin vào các cơ hội đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Tháng trước, trong số 30 doanh nghiệp Nhật Bản đã xin hỗ trợ của Chính phủ để chuyển dịch các chuỗi cung ứng từ Trung Quốc về Nhật Bản hoặc sang một nước thứ 3 thì có tới 15 doanh nghiệp (50%) đã chọn Việt Nam. Tổng Giám đốc Samsung của Việt Nam cũng cho biết Samsung đang đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất của Đông Nam Á tại Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ cũng cho biết : doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm tới các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, kinh tế số tại Việt Nam... Một làn sóng đầu tư quốc tế chất lượng cao vào Việt Nam đang được  kỳ vọng sẽ khởi động.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp trong nước, tín hiệu cũng rất đáng mừng. Dù còn rất gian nan nhưng tinh thần lạc quan, kiên cường, khả năng chống chịu của doanh nghiệp Việt cũng bừng dậy khi theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất mà VCCI thực hiện thì có tới 72,8 % doanh nghiệp Việt cho biết sẽ tiếp tục duy trì quy mô sản xuất trong quý IV, chỉ có 17,3 % có kế hoạch phải thu hẹp, tạm ngừng hoặc giải thể. Kết quả đó là thấp hơn nhiều so với các năm trước, nhưng là tích cực trong bối cảnh có nhiều sóng gió hiện nay.

Chúng ta vui mừng trước những thành tựu đó. Nhưng chúng ta cũng còn không ít trăn trở, băn khoăn cho chặng đường sắp tới. Trải qua hơn 3 thập kỷ hồi sinh, chúng ta vui mừng vì đã có một cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp phát triển nhanh, nhưng chúng ta cũng chưa thể hài lòng vì cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt tuy đã đông nhưng còn chưa đủ mạnh.

Việt Nam đã có những tỷ phú đầu tiên và không ít doanh nghiệp và thương hiệu của doanh nghiệp Việt được thế giới biết đến, nhưng chúng ta chưa có được cả một thế hệ các nhà doanh nghiệp và các thương hiệu  sánh vai với các nền kinh tế hàng đầu trong khu vực.

Nhiều “đại gia” của chúng ta cho tới nay chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản và xây dựng…Số làm công nghiệp - công nghệ "make - in - Viet Nam", "Make - by - Viet Nam" chưa nhiều. Tuyệt đại bộ phận doanh nghiệp Việt có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nền tảng quản trị, công nghệ, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của nhiều doanh nghiệp chưa cao. Hộ kinh doanh cá thể vẫn là chủ thể phổ biến, chiếm tới 88% tổng số các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế.

Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam vẫn xếp ở thứ hạng thấp trong khu vực.

Những chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu, trước tác động của những công cuộc hội nhập đỉnh cao như CPTPP, EVFTA…, cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và những diễn biến bất thường về địa chính trị, địa kinh tế, biến đổi khí hậu và dịch bệnh... đang đòi hỏi cấu trúc chiến lược và quản trị của cộng đồng doanh nghiệp phải thay đổi.

Các doanh nghiệp dù ở quy mô nào, dù lớn - bé - nhỏ - vừa đều phải hướng tới những chuẩn mực quốc tế đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, bao trùm và kinh doanh có trách nhiệm hơn.

Thế giới của ngày hôm nay sẽ không còn là thế giới của ngày hôm qua. Vị thế địa kinh tế, địa chính trị, tài nguyên, nguồn lao động dồi dào và với chi phí thấp sẽ không còn là những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong những thập kỷ tới. Đổi mới, sáng tạo phải là trái tim của nền kinh tế Việt Nam và Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ doanh nghiệp.

Để yểm trợ cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, cải cách thể chế kinh tế có vai trò dẫn dắt mở đường. Dù đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta vẫn chưa lọt được vào top 3, top 4 của ASEAN như kỳ vọng. Thứ hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam mới dừng lại ở mức 67 - 70 trong tương quan so sánh với nền kinh tế trong bảng xếp hạng toàn cầu. Thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn phiền hà, các quy định pháp luật còn chồng chéo, chất lượng dịch vụ công chưa cao, công tác giáo dục nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết 09 về Xây dựng đội ngũ doanh nhân

Để tiếp tục cải cách thể chế, Đại hội Đảng lần thứ XIII có vị trí vô cùng quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XIII có nhiệm vụ xác định tầm nhìn 2045, chiến lược 2030 và kế hoạch phát triển cho thời 2021 - 2025, với khát vọng Việt Nam sẽ hoàn thành công nghiệp hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, đúng tròn 100 năm chúng ta kỷ niệm ngày độc lập.

Ngày 20 tháng 10 tới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ công bố dự thảo các văn kiện Đại hội lấy ý kiến toàn dân. VCCI kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cả nước và các hiệp hội doanh nghiệp sát cánh cánh với VCCI tham gia góp ý vào các văn kiện. Chúng ta sẽ tiếp tục phát động phong trào "mỗi doanh nhân một sáng kiến" góp ý vào văn kiện của Đảng. Sức mạnh của Đảng đến từ Dân. Công cuộc cải cách cũng bắt nguồn từ sáng kiến của người dân và doanh nghiệp.

Chúng ta tin tưởng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta sẽ tiếp tục khởi động một hành trình vươn mình trở nên giầu có thịnh vượng của dân tộc Việt: Hành trình "Đứng dậy sáng loà". Từ hành trình " thoát nghèo" tới hành trình " vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình" và trở nên giàu có đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực vượt trội về thể chế, về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Muốn "vượt bẫy thu nhập trung bình" phải phá "bẫy chất lượng thể chế (kinh tế) trung bình". Chúng ta tin tưởng các Nghị quyết của Đảng tại Đại hội XIII sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập, theo những chuẩn mực hàng đầu trên thế giới, và hướng tới mục tiêu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam phải lọt vào nhóm dẫn đầu trong ASEAN và vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới.

Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng thời gian qua. Công cuộc phòng chống tham nhũng đã khơi dậy niềm tin và giúp cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính có cơ hội tiếp cận thị trường và phát triển tốt hơn. Đó chính là món quà quý giáĐảng, Nhà nước đã dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nhiệm kỳ này. Chúng tôi tin rằng công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới song hành với những nỗ lực cải cách thể chế kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, an toàn để góp phần giải quyết một căn nguyên gốc rễ của nạn tham nhũng và tạo được động lực sáng tạo và nhân văn cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời với quyết tâm phòng chống tham nhũng, giữ gìn kỷ cương phép nước, chúng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám bứt phá vì lợi ích chung. Cả hệ thống chính trị cần bảo vệ và tôn vinh những người dám dũng cảm phá rào vì Dân vì Nước.

Các Nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ qua đã xác lập một hệ thống chủ trương chính sách khá đồng bộ cho sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân. Nhưng còn một chủ trương chính sách mà, chúng tôi thiết nghĩ, rất cần sự quan tâm của Đảng, đó là, chủ trương chính sách đối với sự phát triển của các hộ kinh doanh cá thể - một bộ phận quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân, chiếc nôi của tinh thần khởi nghiệp, nơi sinh kế của hàng chục triệu  gia đình, nơi tạo ra hơn 30% GDP của nền kinh tế, lực lượng chiếm tới 88% tổng số chủ thể kinh doanh ở nước ta. Rất cần sớm có một khung khổ pháp lý bình đẳng, minh bạch định vị, làm rõ vai trò và chính sách phát triển của khu vực này trong nền kinh tế đổi mới và hội nhập, phát triển bền vững và bao trùm ở nước ta. Xét về bản chất, đây chính là khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ trong nền kinh tế, nên cũng cần được đối xử bình đẳng, minh bạch, và được hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đừng để khu vực này bị bỏ lại phía sau.

Giúp cho các doanh nghiệp lớn lên, phát triển quy mô doanh nghiệp là cần thiết vì đất nước đang rất cần có thêm nhiều doanh nghiệp cỡ lớn, cỡ vừa để tạo ra những trung tâm liên kết, các đầu tàu của nền kinh tế. Nhưng nâng cấp chất lượng các doanh nghiệp mới chính là điều cốt lõi. Chúng ta tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục khởi động một giai đoạn đột phá thể chể chế để nâng cấp các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới các chuẩn mực toàn cầu. Đó chính là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Tổng Bí thư chúc mừng đội ngũ doanh nhân được hiến định trong Hiến pháp 2013

Để tiếp tục khơi dậy tinh thần kinh doanh của cả dân tộc, chúng tôi cũng đề nghị với Đảng đưa nội dung tinh thần doanh nghiệp vào chương trình giáo dục phổ thông cùng với các chương trình giáo dục tinh thần dân tộc, ý thức công dân... để định hình, định hướng cho các thế hệ tương lai. Đồng thời, cần chương trình khởi nghiệp như là chương trình bắt buộc trong các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, dạy nghề... để tiếp tục khơi dậy tinh thần kinh doanh và nâng cao khả năng làm kinh doanh của cả dân tộc.

Kỷ niệm ngày doanh nhân năm nay, VCCI chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp, doanh nhân 2020 - 2025 với tinh thần: "Doanh nhân tài ba, quốc gia hưng thịnh", "Tạo việc làm bền vững cho người dân là yêu nước", "Làm giầu chân chính là yêu nước". Chúng ta làm theo lời Bác: phải yêu nước, thương dân và cách yêu nước, thương dân thiết thực nhất là lo việc làm bền vững cho Dân. Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong trong sứ mệnh này.

Trước những dịch chuyển địa chính trị, địa kinh tế, những diễn biến bất thường của dịch bệnh và biến đổi khí hậu, dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 với các trào lưu tự động hoá, trí tuệ nhân tạo .v.v việc bảo đảm công ăn việc làm cho hàng chục triệu người lao động với tay nghề và kỹ năng còn chưa cao sẽ là một trong những thách thức hàng đầu cho cả hệ thống chính trị của nước ta trong thời gian tới. Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị một kiến nghị mà tôi đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị thi đua yêu nước khối doanh nghiệp năm 2016 là: nếu doanh nghiệp có thể tạo 10 việc làm đàng hoàng, thì cấp xã nên ghi nhận; tạo một trăm việc làm huyện sẽ tôn vinh; tạo một ngàn việc làm, tỉnh tôn vinh, ghi nhân; tạo một vạn việc làm đàng hoàng Chính phủ tôn vinh họ là Dũng sỹ, Anh hùng ... Tất nhiên là với điều kiện doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các chuẩn mực và nghĩa vụ kinh doanh khác.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam