Công nghiệp là động lực tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc

9:23:15 AM | 13/10/2020

Trải qua 23 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, ngành công nghiệp Vĩnh Phúc đã không ngừng lớn mạnh, chiếm vị trí trụ cột trong nền kinh tế của tỉnh, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

 Với quan điểm: “Lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển dịch vụ - du lịch là mũi nhọn và coi nông nghiệp, phát triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng”, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực; ban hành và điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời, chủ động về quỹ đất, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tại các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn lực đất đai, hạ tầng điện nước, thông tin liên lạc, ưu đãi thuế, tiếp cận vốn, đào tạo và tuyển dụng lao động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, thông thoáng, có tính hấp dẫn, cạnh tranh cao để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, Vĩnh Phúc đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi riêng đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp như: áp dụng mức thuế suất thuê thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất phần mềm, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải, sản xuất vật liệu composite, vật liệu quý hiếm; áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời gian 10 năm đối với những dự án sản xuất thép cao cấp, sản xuất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp hay tùy theo ngành nghề, dự án, các doanh nghiệp có thể được áp dụng chế độ miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 đến 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp từ 4 đến 9 năm tiếp theo. Thực hiện miễn thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt bằng cho một số trường hợp.

Việc thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc và có những chính sách trợ lực kịp thời đã giúp Vĩnh Phúc vượt xa chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp. Tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh có gần 13.000 doanh nghiệp, tăng 3.000 doanh nghiệp so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; 17/32 cụm công nghiệp được hình thành, tổng diện tích trên 358ha; 8/12 khu công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng đi vào hoạt động, gồm: Khu công nghiệp Kim Hoa, Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên, Bình Xuyên II và Thăng Long Vĩnh Phúc. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 63%, trong đó, khu công nghiệp Bình Xuyên, Kim Hoa, Bình Xuyên II, giai đoạn 1 đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; khu công nghiệp Khai Quang có tỷ lệ lấp đầy 98% và khu Bình Xuyên 85%. Với tinh thần chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong 9 tháng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh” đã giúp sản xuất công nghiệp duy trì được tăng trưởng ổn định và khẳng định là động lực cho tăng trưởng kinh tế, đưa kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Dự kiến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp –dịch vụ chiếm 86,5%, tăng 3,7% so với năm 2015; ngành nông, lâm nghiệp- thủy sản chiếm 6,8%, giảm 3,7% so với năm 2015.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng đạt 12,15%/năm, tăng gần gấp đôi so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và luôn cao hơn mức tăng trưởng kinh tế, chiếm tới 65% điểm phần trăm tăng trưởng chung của tỉnh. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp và chiếm 4,5% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của cả nước. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, trong đó, sản xuất linh kiện điện tử chiếm gần 48% giá trị sản xuất công nghiệp và dẫn đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh. Công nghiệp hỗ trợ được hình thành, phát triển, nhất là công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, chế tạo và điện tử - tin học, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, đưa tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước/GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 30,38%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Với những định hướng đúng đắn, cách làm đột phá, sáng tạo, tin rằng lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa kinh tế Vĩnh Phúc trở thành một trong những địa phương đứng đầu khu vực miền Bắc và cả nước.

Nguyệt Thắm  (Vietnam Business Forum)