Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh - Nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng

10:47:21 AM | 14/10/2020

Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là bảo vệ doanh nghiệp mà là bảo vệ cả nền kinh tế. VCCI - tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đã, đang và sẽ luôn triển khai nhiều hoạt động cùng đồng hành với doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn của nền kinh tế, hội nhập sâu rộng để vươn ra thế giới.

Trong những năm qua, nhiều hoạt động chủ yếu, quan trọng luôn được VCCI triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt, tiêu biểu như việc tập hợp, nghiên cứu thực trạng và kiến nghị với Đảng và Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc, làm đầu mối liên kết các doanh nghiệp; đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và quan hệ lao động dưới các hình thức khác nhau theo quy định hiện hành...

Những hoạt động này thực sự là điểm tựa cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đầu tư. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, VCCI đã tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp dưới tác động của dịch Covid-19; tổ chức 02 hội nghị trực tuyến, 03 khảo sát nhanh và nhiều cuộc tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhằm lắng nghe, tập hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục nền kinh tế sau đại dịch, phục vụ cho Hội nghị đối thoại Thủ tướng với doanh nghiệp. VCCI đã thực hiện 02 Báo cáo Thủ tướng về kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp với 180 kiến nghị cụ thể về các nhóm vấn đề liên quan đến chính sách tài khóa, tín dụng, chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính và các kiến nghị trong từng lĩnh vực cụ thể khác.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của VCCI trong việc hỗ trợ doanh nghiệp chính là việc tổ chức điều tra, thống kê, tổng hợp các chi phí chính thức, không chính thức đối với doanh nghiệp, so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực, quốc tế và đề xuất giải pháp giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong báo cáo điều tra PCI 2019 do VCCI công bố tháng 5/2020 đã ghi nhận những phản ánh tích cực của cộng đồng doanh nghiệp về nỗ lực của chính quyền trong phòng chống tham nhũng và cắt giảm chi phí không chính thức tại các địa phương. Năm 2019 có 54,1% doanh nghiệp phản ánh về việc tồn tại hiện tượng nhũng nhiễu khi cán bộ nhà nước tại địa phương giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, giảm so với con số 58,2% của năm 2018. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức (theo điều tra PCI 2019) chỉ là 53,6%, mức thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực về xu hướng giảm của chi phí không chính thức so với các năm trước đây, tuy nhiên so với yêu cầu cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng vẫn còn một khoảng cách khá xa và cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn đang rất cần được cải thiện. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng nhanh hơn chính quyền điện tử ở mọi cấp, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường liêm chính trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong việc xây dựng các chương trình, biện pháp khả thi để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao động, trong thời gian qua, VCCI đã tham gia ý kiến về một số dự án luật, nghị định, tham gia các hội đồng thẩm định, thẩm tra các đề xuất/đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các dự án, dự thảo văn bản, kiểm tra văn bản đối với văn bản, dự thảo tại các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp...

Đặc biệt, VCCI luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại – đầu tư, hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, do Việt Nam và các nước trên thế giới đều chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, VCCI chỉ tổ chức được 02 đoàn với 30 doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài khảo sát thị trường, tham dự các hội nghị quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; tổ chức đón và bố trí chương trình làm việc cho 109 đoàn với gần 3.000 lượt doanh nghiệp nước ngoài (trong đó hầu hết là các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam) để trao đổi, khảo sát, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo (bao gồm cả các hội nghị trực tuyến) theo chuyên đề.

Bên cạnh đó, VCCI tiếp tục duy trì và phát huy tốt các hoạt động của các Diễn đàn/Hội đồng doanh nghiệp: Việt Nam - EU, Việt Nam - Mỹ Latinh, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Châu Phi - Trung Đông, Việt Nam - Belarus... trên nền tảng đã được xây dựng và vận hành hiệu quả. Trong những năm qua, các diễn đàn/hội đồng doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả, hỗ trợ kết nối thành công cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh. VCCI cùng với EuroCham đã có sáng kiến thành lập “Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam và EU” để hỗ trợ về mặt chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam và EU trong quá trình hợp tác đầu tư kinh doanh, đồng thời hiện thực hóa các cơ hội do Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU mang lại. Hiện hai bên đã thống nhất về quy chế hoạt động và sẽ thành lập từ 10 đến 15 nhóm làm việc về các lĩnh vực tiềm năng, các mặt hàng chủ đạo của Việt Nam và EU.
VCCI cũng thể hiện hiệu quả vai trò đại diện cho giới sử dụng lao động, tham gia tích cực vào hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động Quốc gia, Hội đồng tiền lương Quốc gia với vai trò là cơ quan đầu mối, đại diện tiếng nói cho các thành viên đại diện người sử dụng lao động; tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến cũng như tham vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực lao động  trên toàn quốc để tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); đóng góp ý kiến và quan điểm của người sử dụng lao động về việc xem xét việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế của Việt Nam; tiếp tục theo dõi và hướng dẫn các hoạt động chuyên môn đại diện giới sử dụng lao động cho các Hội đồng người sử dụng lao động tại các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương khi tham gia vào cơ chế ba bên trong quan hệ lao động.

Trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chương trình nâng cao năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp, VCCI đã luôn chú trọng phát huy thế mạnh của mình.

Để tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động cho các hiệp hội doanh nghiệp (HHDN), đẩy mạnh hợp tác với các HHDN nhằm nắm bắt thông tin và kiến nghị về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, VCCI cũng đã tư vấn, hỗ trợ các HHDN, đặc biệt là các HHDN đa ngành cấp tỉnh tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương tổ chức các chương trình đối thoại, phản biện, xây dựng chính sách; tiến hành khảo sát đánh giá về hoạt động của các HHDN trên cả nước và nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá năng lực HHDN Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nâng cao năng lực hoạt động cho các HHDN đẩy mạnh hợp tác với các HHDN để các HHDN có thể thực hiện được chức năng bảo vệ và hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp thành viên.

Trong thời gian tới, kinh tế Việt Nam được nhận định là có nhiều cơ hội từ việc các hiệp định thương mại tự do, trong đó có các  FTA thế hệ mới đã và sắp có hiệu lực; gia tăng giải ngân vốn đầu tư công; chi phí nguyên nhiên vật liệu duy trì ở mức thấp; cơ hội đón nhận làn sóng dịch chuyển đầu tư nhằm phân tán rủi ro từ thương chiến Mỹ - Trung… nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như: Nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm Covid-19 kèm theo các rủi ro về phong tỏa tổng cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng; rơi vào vòng xoáy căng thẳng địa chính trị giữa các nước lớn; thâm hụt tài khóa gia tăng do hụt thu trong khi chi phí phòng chống dịch bệnh gia tăng; các nền tảng vĩ mô chưa được cải thiện nhiều so với các năm trước.

Trước bối cảnh đó, VCCI tiếp tục chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như: Thực hiện nhanh nhất thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các chứng từ thương mại khác cho doanh nghiệp; xây dựng cẩm nang “Hướng dẫn doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau khủng hoảng”; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp về các thị trường, mặt hàng, quy tắc xuất xứ từ các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA.

Đặc biệt, VCCI cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, tìm hiểu thị trường mới, khách hàng mới, tái cơ cấu đầu vào, đa dạng hóa thị trường; tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường trong nước, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý, quản trị doanh nghiệp…

Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI

Nguồn: Vietnam Business Forum