Tăng cường các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN

2:10:23 PM | 16/10/2020

Để hoàn thành dự toán thu 338.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước (NSNN), trong quý IV/2020, Tổng cục Hải quan còn phải thu trên 110.000 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, theo dự kiến trong quý IV/2020 ngành Hải quan sẽ phải hoàn thuế đối với mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô theo Nghị định 57, do đó, ước số thu còn lại trong quý IV/2020 đạt khoảng 74.100 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng thu đạt 24.700 tỷ đồng. Số thu thực tế cả năm 2020 ước đạt 300.000 tỷ đồng, bằng 88,75% dự toán, bằng 84,53% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 14,03% so với thực hiện năm 2019.

Trước tình hình đó, để phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu NSNN năm 2020, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo số thu, chống thất thu NSNN từ nay cho đến cuối năm. Cụ thể, tiếp tục mở rộng việc ký kết nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại theo Đề án nộp thuế 24/7 và triển khai mở rộng Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu.

Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tăng thu NSNN theo Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ ngày 21/2/2020 về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu năm 2020; Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế đối với công tác thu NSNN 2020 từ đó tìm ra giải pháp phù hợp đảm bảo nguồn thu NSNN.

Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại lớn, liên quan đến các mặt hàng trọng điểm, để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành; Triển khai quyết liệt Kế hoạch số 4575/KH-TCHQ ngày 15/7/2019 của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm soát ma túy, tiền chất trong ngành hải quan. Chú trọng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, địa bàn; đẩy mạnh thu thập phân tích thông tin và ứng dụng công nghệ kiểm tra, giám sát hiện đại; siết chặt kỷ cương kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hải quan.

Tập trung đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin làm tiền đề cho việc đẩy mạnh công tác KTSTQ sau khi dịch bệnh Covid 19 kết thúc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch KTSTQ. Theo đó, tập trung thu thập thông tin đối với mặt hàng thiết bị gia dụng, đá nhân tạo, đá nhập khẩu, pin năng lượng mặt trời,... hàng hóa xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, EU, nghiên cứu, nhận diện rủi ro trong lĩnh vực chuyển giá.

Rà soát, đánh giá phân tích mức độ rủi ro, dấu hiệu vi phạm đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành năm 2020 của Tổng cục Hải quan để điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành. Phân tích số liệu, xác định các mặt hàng có rủi ro cao gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp để thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát theo đúng chỉ đạo tại công văn số 5189/TCHQ-GSQL, Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ ngày 25/12/2019.

Tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp; Rà soát, thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước và Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế suất thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế. Ông Nguyễn Văn Cẩn- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, với những biện pháp đồng bộ trên, toàn ngành sẽ nỗ lực đạt số thu NSNN cao nhất.

Hiền Lê (Vietnam Business Forum)