Khóa học "Kế toán dành cho nhà quản lý" tại Hải Phòng

11:26:41 AM | 9/3/2011

Công tác tài chính kế toán là một trong những công tác quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tuy nhà quản lý không thể thực hiện thay kế toán nhưng phải quản lý kế toán và nghiên cứu kế toán như một công cụ quản lý điều hành doanh nghiệp. Để giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu và quản lý kế toán; Chi nhánh VCCI tại Hải Phòng tổ chức khóa học "Kế toán dành cho nhà quản lý" tại Hải Phòng.

Khóa học này tập trung vào các vấn đề : Tổ chức bộ máy kế toán và các nhiệm vụ bộ phận kế toán phải thực hiện; Đọc, hiểu và phân tích những báo cáo tài chính; Sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công tác quản lý, ra quyết định, điều hành kinh doanh; Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các phòng, ban, bộ phận khác trong toàn công ty; Sử dụng dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán khi có nhu cầu.

Thời gian : 02 ngày, từ ngày 24 - 25/3/2011 (Thứ Năm và Thứ Sáu)

Địa điểm : Nhà khách Thành ủy Hải Phòng (Số 128 Lạch Tray, Hải Phòng)

Đối tượng : Các cấp quản lý điều hành doanh nghiệp, những người không chuyên về tài chính kế toán : Chủ tịch HĐQT, Tổng/Phó Tổng giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc, các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng ban, bộ phận của doanh nghiệp.

Nội dung : (Có file nội dung chương trình kèm theo)

Kinh phí :

+ Doanh nghiệp là hội viên được VCCI hỗ trợ, đóng : 500.000 đồng/học viên.

+ Doanh nghiệp chưa là hội viên của VCCI, đóng : 600.000 đồng/học viên.

Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử cán bộ tham gia khóa học và gửi Phiếu đăng ký (theo file mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 22/3/2011. Trong trường hợp có thay đổi về thông tin khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với các doanh nghiệp không gửi phiếu đăng ký tham dự.

Mọi liên hệ BTC : Mrs Dương Thị Cẩm Anh (ĐT: 0313804888/ 0904.977.811 / Fax: 0313-804 666/842 243 / Email: anhduong@vccihp.com.vn)

Nội dung chương trình và Mẫu phiếu đăng ký.

Nội dung chương trình và Mẫu phiếu đăng ký.