12/3: Khóa học "Phổ biến - Giải đáp một số quy định mới về Luật Thuế thu nhập cá nhân"

11:43:23 AM | 9/3/2011

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phòng ngừa các sai sót trong quyết toán thuế cũng như nắm vững và áp dụng một cách đúng đắn, hiệu quả một số chính sách, quy định mới về Luật Thuế TNCN hiện hành; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức khóa học "Phổ biến - Giải đáp một số quy định mới về Luật thuế thu nhập cá nhân" tại Hải Phòng.

Thời gian : Hồi 08h00, ngày 12/3/2011 (Thứ Bảy)

Địa điểm : Hội trường Nhà khách Thành ủy Hải Phòng (Số 128 Lạch Tray, Hải Phòng)

Nội dung : Phổ biến - Giải đáp một số quy định mới về Luật thuế TNCN.

Diễn giả : Ông Phạm Văn Trung - Chuyên gia Cục Thuế Hải Phòng.

Kinh phí : Do có sự hỗ trợ của VCCI nên doanh nghiệp tham dự không phải đóng góp kinh phí

Để khóa học được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý Doanh nghiệp cử đại biểu đến tham dự, xin gửi Phiếu đăng ký (theo file mẫu đính kèm) cho chúng tôi trước ngày 11/3/2011. Trong trường hợp có thay đổi về thông tin về khóa học, Ban tổ chức xin được miễn trách đối với những doanh nghiệp không gửi phiếu đăng ký tham dự.

Mọi liên hệ BTC : Mr Vũ Xuân Bình (ĐT: 0313-804888 / 0904.188.308 / Fax: 0313-804 666/842 243 / Email: binhvu@vccihp.com.vn)

Tài liệu đính kèm

Mẫu phiếu đăng ký