Đà Nẵng: Thu hút hơn 152 triệu USD vốn FDI

11:12:46 AM | 18/10/2012

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2012, đã có 24 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký hơn 107 triệu USD và 12 dự án tăng vốn đầu tư thêm hơn 45 triệu USD.

Như vậy, lũy kế đến tháng 9/2012, trên địa bàn Đà Nẵng có 228 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 3,58 tỷ USD. Trong đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 1,58 tỷ USD với 108 dự án đã đi vào hoạt động, chiếm 47,4% về tổng số dự án và 44,1% tổng vốn đầu tư.

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được đánh giá là thu hút được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài nhất với 17/36 dự án FDI đầu tư mới và tăng vốn, chiếm 56,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là bất động sản – xây dựng với 10 dự án, chiếm 41% tổng vốn đầu tư.

Được biết, trong giai đoạn 2006 - 2010, doanh thu khối các doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng ước đạt 1,19 tỷ USD, tăng khoảng 18,9%/năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 857 triệu USD, tăng 20,5%/năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 450 triệu USD, tăng 16,6%/năm; quy mô nộp ngân sách đạt 74,9 triệu USD và giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động tại địa phương.

Nguồn: chinhphu.vn