Công nghiệp chế biến, chế tạo hút vốn FDI

4:11:11 PM | 26/10/2012

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút tới 6,9 tỷ USD trên tổng số gần 10,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới từ đầu năm 2012 đến nay.

Lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều thứ hai là bất động sản đứng thứ 2 với 8 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,84 tỷ USD, chiếm 17,6%.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa, với 156 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 455,8 triệu USD, chiếm 4,3%.

Các nhà đầu tư Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 4,92 tỷ USD, chiếm 46,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2012; Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 936,7 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư; Samoa đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 899,8 triệu USD, chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư.

Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 2,17 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 20,7% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,12 tỷ USD, chiếm 10,8%. Hải Phòng đứng thứ ba với 1,08 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Từ đầu năm đến nay, lượng vốn FDI thực hiện ước đạt 9 tỷ USD, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Nguồn: chinhphu.vn