EU công bố chương trình nhập khẩu ưu đãi dành cho các nước đang phát triển

9:47:26 AM | 14/11/2012

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố Chương trình ưu đãi thuế quan mới (GSP) dành cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu đã thống nhất thông qua Chương trình GSP điều chỉnh với những ưu đãi thuế quan đặc biệt nhằm giảm hoặc đưa thuế nhập khẩu về mức 0% kèm theo các tiêu chuẩn nhập khẩu theo hướng có lợi cho các nước đang phát triển.

Chương trình GSP mới dành cho 89 nước, trong đó có 49 nước kém phát triển (theo Chương trình EBA) và 40 nước khác (nước có thu nhập thấp và dưới trung bình).

Viết Đông