Nghệ An: Phát huy nội lực để tăng sức hút đầu tư

3:12:25 PM | 22/11/2012

Trong khó khăn chung, Nghệ An - địa phương được đánh giá là có nền kinh tế đứng hàng đầu trong khu vực Bắc Miền Trung đang gặp phải những thử thách không nhỏ. Hơn lúc nào hết tư duy đồng hành cùng doanh nghiệp, chống “bão” cùng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh đặt lên hàng đầu. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trò chuyện cùng ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh chủ đề này. Phan Quang thực hiện.

Mức tăng trưởng 9 tháng đầu năm của Nghệ An ước đạt 6,13%, trong khi đó mục tiêu cả năm 9,5-10%, ông nhận định thế nào về kết quả này?

Do khó khăn chung của kinh tế Việt Nam, cũng như ảnh hưởng xấu của nền kinh tế thế giới; thắt chặt đầu tư công, nợ xấu, thị trường bị thu hẹp, nên một số dự án đầu tư phải giãn tiến độ, một số chưa thể đưa vào hoạt động mang lại sản phẩm trong năm 2012. Tuy nhiên, so với tình hình chung thì Nghệ An vẫn có bước tăng trưởng khá, 9 tháng đầu năm ước tăng 6,13% (cả nước 4,73%), điều đó thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Một số chỉ tiêu vẫn đạt và vượt, như: sản lượng lương thực đạt trên 1 triệu tấn, xóa đói giảm nghèo (đến cuối tháng 9/2012, tỷ lệ hộ nghèo còn 16,78%), các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, văn hóa đạt kết quả tốt. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thu hút đầu tư để kinh tế của tỉnh có bước phát triển.

Năm 2013, nền kinh tế tiếp tục khó khăn, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo chú trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh lương thực; Tăng cường cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, hoàn thành các dự án, công trình dở dang đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Trong giải pháp đưa ra nhằm thực hiện tốt các kế hoạch những tháng còn lại của năm 2012 nêu rõ: "nắm bắt các cơ chế, chính sách của Trung ương, khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của kế hoạch năm 2012", Nghệ An đã thực hiện như thế nào?

Chúng tôi tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đối thoại giữa ngành thuế với doanh nghiệp, ngân hàng với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản (như thực hiện ghi thu, ghi chi, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cấp bìa lẻ đến lô đất...), triển khai thực hiện một cửa liên thông, v.v... Mặt khác, chúng tôi chỉ đạo quan tâm đến vấn đề nông nghiệp nông thôn và an sinh xã hội, đôn đốc 88 đơn vị trên địa bàn đã nhận giúp đỡ các xã nghèo trong phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nhanh và hiệu quả hơn; vận động các doanh nghiệp, các tổng công ty hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đặc biệt xây dựng 380 km đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, đẩy mạnh xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế; tăng cường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tháo gỡ khó khăn để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Trong tháng còn lại của năm 2012, chúng tôi đang giao các ngành, các cấp rà soát để chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu còn đạt thấp, đối với các chỉ tiêu có khả năng đạt thì phấn đấu vượt để tạo đà cho kế hoạch năm 2013.

Thu hút đầu tư trong năm nay và cả năm tới của Nghệ An sẽ hướng vào trọng tâm nào thưa ông?

Nhiệm vụ tổng quát trong công tác thu hút đầu tư là tập trung khắc phục các mặt tồn tại để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An theo hướng thông thoáng, thuận lợi, ổn định để xứng đáng là địa chỉ hấp dẫn, đáng tin cậy, hiệu quả - là điểm đến của các nhà đầu tư, nhằm thu hút vốn đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều, triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn lực từ bên ngoài vào tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đạt được mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Nghệ An. Trọng điểm của chúng tôi là thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, đô thị, giáo dục đào tạo gắn với 3 vùng kinh tế trọng điểm, trong đó chú trọng các dự án thuộc các lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản, dịch vụ thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, sản xuất công nghệ cao. Lần này hướng vào các dự án có sử dụng nhiều lao động, công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm đất và thân thiện với môi trường, chú trọng đặc biệt thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm 2012 và cả năm tới đã được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang kêu gọi chính quyền cùng chống ”bão". Vậy Nghệ An đã và đang làm gì để thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, thưa ông?

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Một mặt chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, đầu tư những sản phẩm mà thị trường cần, hiệu quả cao, thu hồi vốn nhanh, phù hợp lợi thế, tiềm năng; đẩy nhanh các dự án đầu tư mang lại hiệu quả để sớm đưa vào sử dụng. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn các ngành, các cấp thực hiện các cơ chế, chính sách của TW, các chính sách của tỉnh đã ban hành; tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông; tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác GPMB, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chủ đầu tư, xác định giá đất hợp lý để triển khai dự án, chuẩn bị nguồn nhân lực tốt để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông có chia sẻ gì với doanh nhân xứ Nghệ trong thời điểm này?

Năm 2012 là một năm rất khó khăn, nhưng dự báo năm 2013 tiếp tục khó khăn hơn, nên các doanh nghiệp trong tỉnh cần đoàn kết, cộng sự, tiết kiệm chi phí hợp lý, lựa chọn công nghệ đầu tư phù hợp, xác định chính xác thị trường để đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời các doanh nghiệp có những thông tin phản ánh chính xác, kịp thời vướng mắc, khó khăn đến chính quyền các cấp để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vượt khó, các doanh nghiệp cùng với sự đồng hành của chính quyền sẽ vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và phát triển.

Xin cảm ơn ông!