Xây dựng Ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp quốc tại Việt Nam

4:38:50 PM | 2/1/2013

Việt Nam và LHQ vừa ký Thỏa thuận về việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung của LHQ, ghi dấu cột mốc mới trong nỗ lực cải tổ LHQ ở Việt Nam. Với việc xây dựng Ngôi nhà chung, các tổ chức LHQ ở Việt Nam sẽ được cùng làm việc trong một tòa nhà để tăng cường hiệu quả hoạt động của LHQ ở Việt Nam.

Theo Thỏa thuận mới được ký kết, tòa nhà hiện tại ở 304 phố Kim Mã, Hà Nội sẽ được cải tạo, nâng cấp thành một tòa nhà thân thiện với môi trường cho LHQ ở Việt Nam. Ngôi nhà xanh chung của LHQ sẽ tạo thuận lợi cho việc phối kết hợp và tăng cường gắn kết giữa các tổ chức LHQ. Tòa nhà mới này sẽ sử dụng năng lượng và nước tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu tác động đối với môi trường sinh thái .

Tòa nhà sẽ là trụ sở chung của tất cả nhân viên LHQ hiện đang làm việc rải rác tại hơn 10 địa điểm ở Hà Nội. Tòa nhà sẽ giúp LHQ tăng cường hiệu quả của các dịch vụ hành chính và tiết kiệm khá lớn chi phí hoạt động.

Dự án Ngôi nhà xanh chung của LHQ là một nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam, các nước tài trợ và LHQ ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đóng góp mặt bằng có giá trị lớn cùng tòa nhà và các công trình hiện tại, đồng thời miễn tiền thuê nhà trong 10 năm đầu cho các tổ chức LHQ. Các nhà tài trợ song phương như Úc, Phần Lan, Ai len, Niu Di Lân, Na Uy, Ả rập Xê út, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh đã tài trợ một phần tương đối lớn chi phí xây dựng cùng với sự đóng góp của các tổ chức LHQ.

“Ngôi nhà xanh chung của LHQ sẽ thúc đẩy nỗ lực “thống nhất hành động” của LHQ tại Việt Nam và sẽ giúp LHQ xây dựng một tập thể mạnh để có thể hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc phát triển của Việt Nam,” Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, bà Pratibha Mehta nói. “Với những tính năng thân thiện với môi trường, Ngôi nhà xanh chung của LHQ là cam kết của LHQ đóng góp bảo đảm bền vững về môi trường.”

Việt Nam là một trong tám nước trên thế giới thí điểm thực hiện sáng kiến “Thống nhất hành động”, nhằm tăng cường gắn kết và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống LHQ ở cấp quốc gia. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới LHQ thực hiện phối kết hợp hoạt động thông qua nơi làm việc chung và việc bố trí ngồi làm việc theo nhóm chức năng.

Được biết, sáng kiến cải cách ‘Thống nhất Hành động’ toàn cầu bắt đầu được triển khai từ năm 2006 khi Chính phủ của 8 quốc gia – Albani, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Ru-an-đa, Tanzania, Uruguay, và Việt Nam – tình nguyện trở thành các quốc gia thực hiện thí điểm sáng kiến ‘Thống nhất Hành động’. Tám quốc gia này đã nhất trí về việc tận dụng sức mạnh và lợi thế so sánh của các thành viên trong đại gia đình LHQ và tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường tác động của cả hệ thống LHQ.

Tại Việt Nam, sáng kiến này giúp tập hợp kiến thức, kinh nghiệm và năng lực của tất cả các cơ quan LHQ tại Việt Nam nhằm cung cấp một sự trợ giúp nhất quán và hiệu quả hơn. Sáu yếu tố trụ cột cải cách tại Việt Nam bao gồm một kế hoạch chung, một ngân sách chung, một lãnh đạo chung (của các tổ chức LHQ), một bộ quy tắc quản lý chung, một tiếng nói chung và một ngôi nhà xanh chung của LHQ.

Kế hoạch chung nêu lên ba lĩnh vực lớn trọng tâm mà LHQ và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng thực hiện trong giai đoạn 2012-2016. Ba lĩnh vực này bao gồm việc hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, bình đẳng và cho tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; và tăng cường quản trị công và sự tham gia. Các hoạt động trong ba lĩnh vực này sẽ giúp giải quyết các vấn đề ưu tiên của Việt Nam, như đã nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015.

Quỳnh Anh

Sự kiện sắp tới