Luật Đất đai Sửa đổi: Cần dựa trên nguyện vọng của người dân

9:28:52 AM | 25/2/2013

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận và thể hiện nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật đất đai.

Việc báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Kế hoạch và Môi trường trước ngày 5/4/2013.

Theo Viện Nghiên cứu lập pháp và Oxfam, để giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai của Việt Nam, việc sửa đổi Luật Đất đai (2003) cần phải dựa vào những bài học kinh nghiệm thi hành luật trong thời gian vừa qua và nguyện vọng của người dân. Do đó, việc Chính phủ lấy ý kiến nhân dân theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bắt đầu từ tháng 2 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để tiếng nói của người dân được lắng nghe.

Viện Nghiên cứu lập pháp và Oxfam đã hỗ trợ một số tổ chức chính trị xã hội và phi chính phủ địa phương thực hiện một loạt tham vấn cơ sở tại 4 tỉnh (Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Bình và Long An) về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Hoạt động tham vấn này đã và đang thu hút sự tham gia đông đảo của nông dân bao gồm phụ nữ và nam giới, đại diện chính quyền địa phương và một số doanh nghiệp.

Đất đai là tài sản quan trọng đối với người nghèo, nhóm người yếu thế và cộng đồng. Thu hồi đất nông nghiệp mà không qua một quy trình minh bạch, không đền bù thỏa đáng và không có cơ hội lựa chọn kế sinh nhai thay thế sẽ đẩy người dân quay trở lại nghèo đói, thậm chí lâm vào cảnh cùng cực. Người nghèo, nhóm người yếu thế và cộng đồng bị tác động nhiều nhất bởi những thiếu sót trong các chính sách về đất đai, tham nhũng và lạm dụng”, ông Bert Maerten, đại diện Oxfam tại Việt Nam nói.

Các cuộc tham vấn đã phản ánh kinh nghiệm và giải pháp liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi trong sử dụng đất, đất rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, định giá đất, đền bù và tái định cư. “Nhiều nam, nữ nông dân đã chia sẻ những câu chuyện và khó khăn của họ và đề xuất lên nhà hoạch định chính sách các khuyến nghị cụ thể về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Các cuộc thảo luận tại cơ sở đã cho thấy một thực tiễn đa dạng, phức tạp, với đầy thách thức mà người dân đang phải đối mặt, cũng như những mong muốn của họ. Nó minh họa các thiếu sót trong chính sách, và trong nhiều trường hợp, là cả những yếu kém trong thực hiện chính sách”, ông Nguyễn Văn Phấn, Phó chủ tịch Hội Nông dân, tỉnh Hoà Bình, nhận định.

Theo thống kê, có khoảng 880 nông dân tại 22 xã đã được tham vấn về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Các kết quả tham vấn sẽ được một nhóm chuyên gia tập hợp và đề xuất tới các nhà hoạch định chính sách vào tháng 3 năm 2013. Trong tháng 2 sẽ có thêm 200 nông dân nữa được tham vấn.

“Các ý kiến được thu thập từ các cuộc tham vấn người dân ở cơ sở rất hữu ích. Các ý kiến này phản ánh tiếng nói và nguyện vọng của người dân. Điều đó sẽ giúp cho Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai cũng như đem lại thêm căn cứ cho các cơ quan chức năng để tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi luật”, Ông Hoàng Đăng Quang, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho biết.

Hoạt động tham vấn cộng đồng đã được thực hiện tại Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Long An và sẽ được triển khai ở tỉnh An Giang trong tháng 2 năm 2013.

Quỳnh Chi

Sự kiện sắp tới