Ra mắt Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

1:45:33 PM | 14/3/2013

Mới đây, tại Hà Nội, công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life đã tổ chức lễ ra mắt công ty, chính thức đi vào hoạt động tại thị trường Việt Nam với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn Sun Life Financial (Canada) và Công ty CP PVI.

PVI Sun Life sẽ được thừa hưởng kinh nghiệm 150 năm phát triển của Sun Life, cùng các kỹ năng toàn cầu về bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt trong lĩnh vực định phí, quản lý rủi ro và quản lý hệ thống phân phối, đồng thời là sức mạnh của thương hiệu và uy tín của PVI tại Việt Nam cũng như hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng lớn, mạng lưới rộng khắp và nguồn nhân sự có chất lượng cao. PVI Sun Life đi vào hoạt động sẽ có thế mạnh và hướng đi khác biệt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Với trọng tâm là hướng đến khách hàng – sản phẩm tiên tiến- phát triển con người, PVI Sun Life cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm tiên tiến và có ý nghĩa trong cuộc sống.

L.Hiệp