Lạc quan với mục tiêu duy trì mức tăng trưởng 10-12% của ngành bảo hiểm

11:21:39 AM | 15/3/2013

Theo dự báo của Bộ tài chính Việt Nam thì lĩnh vực bảo hiểm năm 2013 sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt và duy trì mục tiêu tăng trưởng 10-12% so với năm 2012. Phí bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng 2% trong năm tới, sau một năm không có nhiều biến chuyển. Đặc biệt, tại các thị trường mới nổi, phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng mạnh, trong đó phí bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tăng 8%. Xung quanh vấn đề này, PV Tạp chí Vietnam Business Forum đã có buổi trao đổi với Ông Nguyễn Phúc Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nano VCI, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm. Đỗ Ngọc thực hiện.

Năm 2013 được dự báo có rất nhiều khó khăn nhưng bảo hiểm vẫn được coi là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều mảng trầm. Là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, ông có thể cho biết mục tiêu tăng trưởng trong năm 2013 là 12% so với năm 2012 liệu có khả thi?

Nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, Việt Nam là một nước chịu ảnh hưởng lớn, nhưng ngành bảo hiểm vẫn có tăng trưởng tương đối tốt, tính hết 9 tháng đầu năm 2012, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của toàn thị trường đạt hơn 17 ngàn tỉ đồng, tăng 11,3% so với cùng kì năm 2011, từ đó cho thấy các ngành kinh doanh khác trên thị trường đều không có tăng trưởng hoặc tăng trưởng âm, nhưng bảo hiểm vẫn là một kênh thu hút được một lượng tiền rất lớn cho ngân sách quốc gia.

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khai thác bảo hiểm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm cũng có một số thuận lợi như: các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các DN... Năm 2012 cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2020 với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế chính sách, tái cấu trúc DN, tăng cường quản lý, giám sát nhà nước về bảo hiểm...

Năm 2013, khó khăn sẽ còn hiện hữu, vì vậy theo tôi bảo hiểm Việt Nam duy trì mục tiêu tăng trưởng khoảng 12% so với năm 2012 là hoàn toàn có thể được. Được biết trong năm 2013 nhiều sản phẩm bảo hiểm mới sẽ được các DN bảo hiểm đưa ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân như các sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm bảo lãnh, bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh và các sản phẩm bảo hiểm y tế, hưu trí, bảo hiểm cho người nghèo …

Ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực đầu tư trở lại cho nền kinh tế Việt Nam. Ông có nhận định gì về kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế trong năm 2013?

Trong giai đoạn 2003 - 2010, các DN bảo hiểm đã tạo lập nguồn vốn lớn và dài hạn, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Năm 2012, với những khó khăn trên, việc huy động nguồn lực đầu tư trở lại nền kinh tế bị ảnh hưởng nhưng không lớn vì hiện nay, hoạt động đầu tư của các DN bảo hiểm đã ngày càng đa dạng hơn và đi vào chiều sâu, nhằm đảm bảo lựa chọn các hình thức đầu tư thích hợp, an toàn và hiệu quả. Mặt khác, do đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm và do kỹ thuật quản lý quỹ bảo hiểm, các DN bảo hiểm đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ phải tuân thủ theo tỷ lệ tối đa cho phép.

Theo thông tin từ Cục quản lý giám sát bảo hiểm ( Bộ tài chính Việt Nam) năm 2013, tổng số tiền các DN bảo hiểm tích lũy đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt khoảng 95.000 tỷ đồng. Năm 2013, kinh tế Việt Nam nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là đối với các DN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản. Điều này cũng sẽ tạo ra không ít khó khăn cho DN bảo hiểm trong việc mở rộng khách hàng.

Với nhiều năm làm trong lĩnh vực bảo hiểm, theo ông, các DN bảo hiểm Việt nên thực hiện các biện pháp gì để tiếp tục phát triển thị trường bảo hiểm trong thời gian tới?

DN nên thực hiện tái cấu trúc bộ máy, quản trị lại DN, tăng cường quản lý rủi ro, đầu tư có hiệu quả nguồn vốn; định phí cho đúng, cho đủ, cho phù hợp với từng nghiệp vụ, cho sát với điều kiện, điều khoản; giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh, tăng cường công tác thông tin trong công tác quản lý rủi ro, giám định, bồi thường, đặc biệt là phải minh bạch thông tin. Hiện nay, hành lang pháp lý cho thị trường đã tương đối đầy đủ, vấn đề là các DN cần thực hiện đúng, đầy đủ hành lang pháp lý đó.

Thị trường bảo hiểm vẫn phổ biến thực trạng cạnh tranh không lành mạnh, hiệu quả kinh doanh thấp, lỗ nghiệp vụ ở hầu hết các doanh nghiệp. Nhiều nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm quốc tế đã thắt chặt điều kiện, điều khoản hoặc không nhận dịch vụ từ thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, nhu cầu bảo hiểm tại thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất lớn; tình hình kinh tế Việt Nam, thế giới mặc dù còn rất khó khăn nhưng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt... Đó là những nhân tố để có thể kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường trong năm 2013.

Những ngành kinh tế nào được xem là có tiềm năng phát triển trong thời gian tới tại Việt Nam, thưa ông?

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều ngành kinh tế phát triển, nhưng theo tôi, trong những năm tới thì ngành bảo hiểm vẫn là một ngành phát triển mạnh và thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vì ở Việt Nam, tỉ lệ tham gia bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ còn rất thấp. Theo thống kê thì cứ 100 người dân Việt Nam mới có 6 người mua bảo hiểm nhân thọ, còn ở Nhật thì 100 người đã có 90 người mua bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, vài năm tới ngành bảo hiểm sẽ được phát triển mạnh vì thị phần Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Doanh thu bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của toàn thị trường ước đạt khoảng 40 ngàn tỷ VNĐ/ năm, đây cũng là một đóng góp to lớn của ngành bảo hiểm đầu tư lại cho nền kinh tế. Ngoài ra còn có các ngành như: du lịch, thương mại, dịch vụ, các ngành kinh doanh công nghệ cao như Nano, các bệnh viện ứng dụng hạt nhân Nano trong chữa và chuẩn đoán bệnh…