Hội nghị diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

3:31:36 PM | 19/5/2010

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, một hoạt động được tổ chức trước thềm Hội nghị Giữa kỳ Nhóm Tư vấn Các Nhà Tài trợ 2010 sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2010 tại Hà Nội.

Đây là kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và kích thích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Diễn đàn do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp tổ chức. Các đồng Chủ tọa của Diễn đàn là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa, và Giám đốc Khu vực phụ trách Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào và Thái Lan của Tổ chức Tài chính Quốc tế Simon Andrews.

Diễn đàn giữa kỳ năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề: cảm nhận môi trường kinh doanh của các Hiệp hội Doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và thuế.

Lan Anh