Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
   
 
 
 
LẠNG SƠN
Giới thiệu Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư Tin tức thời sự
 
Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư
4:47:32 PM | 5/4/2012

Các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực, nỗ lực trong việc tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư. Nhằm đưa tới bạn đọc những thông tin xoay quanh chủ đề này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Thanh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn. Trần Tùng thực hiện.

Ông có thể cho biết kết quả thu hút đầu tư nổi bật của tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua và triển vọng trong những năm tới?

Tuy tỉnh Lạng Sơn còn gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi trong việc thu hút đầu tư, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong những năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp tích cực để cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư như: đẩy mạnh công tác quy hoạch, từng bước nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi riêng của tỉnh… Kết quả cụ thể đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài vào địa bàn tỉnh. Đến năm 2011, Lạng Sơn có 30 dự án đầu tư có vốn nước ngoài còn hiệu lực, đặc biệt đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn như: Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Bành công suất 91 vạn tấn/năm, diện tích đất sử dụng là 30 ha, (đã hoàn thành- đi vào hoạt động); Dự án chuyển đổi công nghệ lò quay Nhà máy Xi măng Hồng Phong công suất 35 tấn/năm, diện tích đất sử dụng là 8,5 ha (đã hoàn thành- đi vào hoạt động); Dự án Nhà máy chế biến chì thỏi công suất 10 nghìn tấn/năm, diện tích đất sử dụng là 06 ha (đã hoàn thành- đi vào hoạt động); Các dự án bãi xe, sơ chế bảo quản hàng hóa tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Mốc 23 - Bảo Lâm, Nà Hình (đã hoàn thành đi vào hoạt động) và một số các dự án Trung tâm thương mại, dự án Khu đô thị đang thực hiện…

Hiện nay, Lạng Sơn đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2020, quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu thương mại- dịch vụ, khu công nghiệp…Trên cơ sở các quy hoạch đó, tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện quy hoạch chi tiết, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể 5 năm và hàng năm; đồng thời triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng cơ sở khu vực cửa khẩu, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, Khu trung chuyển hàng hóa….Tiếp tục có chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; đầu tư đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực, lao động của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư, tăng khả năng thu hút vào địa bàn.

Như vậy, chúng tôi sẽ tập trung phát triển Khu chế xuất và Khu công nghiệp trong Khu kinh tế để chuẩn bị mặt bằng tiếp nhận các nhà đầu tư từ Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngoài ra, chúng tôi tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cơ chế quản lý để đưa hệ thống kho bãi, kho ngoại quan, khu thương mại dịch vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng đi vào hoạt động ổn định. Tại thành phố, chúng tôi tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các Trung tâm thương mại, khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh như: Khu vực Chùa Tam Thanh, Khu Hồ Nà Tâm...

Đến thời điểm này, chúng tôi đang tập trung để hoàn thành giải phóng mặt bằng, san lấp Cụm công nghiệp Hữu Lũng để trong thời gian sớm nhất có mặt bằng bố trí cho các dự án đầu tư. KCN Đồng Bành đã hoàn thành quy hoạch chi tiết và đang tích cực, vận động thu hút các nhà đầu tư quan tâm. Ngoài hạ tầng KCN là lĩnh vực tỉnh Lạng Sơn đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư, chúng tôi còn có định hướng khuyến khích đầu tư mạnh mẽ vào các dự án chế biến nông lâm sản, dự án phát triển Khu du lịch, các dự án sản xuất VLXD dựa vào tài nguyên đá vôi của tỉnh...

Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, nhiều dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ, Lạng Sơn có những giải pháp nào hạn chế tình trạng trên, thưa ông?

Trong tình hình chung, Lạng Sơn không phải là ngoại lệ, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh chậm triển khai như: Dự án Trung tâm bán buôn, bán lẻ, Trung tâm Thương mại và khách sạn 5 sao tại thành phố Lạng Sơn ... Để hạn chế các tác động bất lợi, ngoài việc bám sát nắm tiến độ, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án; các cấp, ngành tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư trong công tác GPMB, các thủ tục hành chính liên quan về thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế…tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án. Với các dự án đã được cấp phép mà triển khai chậm, không có khả năng triển khai thực hiện mà nguyên nhân chủ yếu do nhà đầu tư thì tỉnh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi lại mặt bằng để bố trí cho các dự án khác; hạn chế thấp nhất dự án treo.

Những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn đã có những nỗ lực gì để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cùng với đó tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực thu hút đầu tư?

Với chức năng là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn luôn quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư; Sở đã phối hợp với các ngành của tỉnh xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2011- 2015; tham mưu cho tỉnh xác định các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm để ưu tiên tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là ở các khu vực cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ; tham mưu cho tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn từ nay đến 2020; rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; đang nghiên cứu tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho doanh nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính của Sở về thẩm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm chắc tiến độ triển khai của các dự án, những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư để đề xuất với tỉnh và các ngành có giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho nhà đầu tư…

Về cải cách thủ tục hành chính, Sở đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính theo quy định như: công bố trên trang web (tthc.langson.gov.vn/tthc-so-ke-hoach-dau-tu), hệ thống phần mềm điện tử theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính (bằng bản giấy), quy định lệ phí, 101 thủ tục hành chính (theo rà soát của Đề án 30) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; vận hành và triển khai hệ thống Đăng ký kinh doanh qua mạng đăng ký kinh doanh quốc gia; nỗ lực vận hành và đưa thông tin lên trang web của Sở theo hướng minh bạch thông tin; gồm: Công bố công khai các thu tục hành chính, hướng dẫn các thủ tục đầu tư trực tuyến, đăng tin và hỏi đáp trực tuyến...

Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác của LẠNG SƠN
Huyện Văn Quan: Năng động trước khó khăn (5/4/2012)
Bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế (5/4/2012)
Lạng Sơn tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (5/4/2012)
Cải cách ngành thuế theo hướng hiện đại (20/5/2010)
Phát triển dựa trên lợi thế về kinh tế cửa khẩu (20/5/2010)
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - đòn bẩy phát triển (20/5/2010)
Khơi dậy đồng thuận khai thác tiềm năng (20/5/2010)
Công ty TNHH Chi Lê: Dám dấn thân để thành công (19/5/2010)
Công ty Cổ phần đầu tư Tam Thanh: Vượt khó để thành công (19/5/2010)
Công ty Vật tư y tế Khang Nguyên: Sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh (19/5/2010)
Công ty TNHH Bảo Long: Không ngừng sáng tạo (19/5/2010)
Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành: Đồng lòng cho khát vọng vươn cao (19/5/2010)
Xem tiếp
Giới thiệu tiềm năng Tỉnh - Thành phố
 
Chuyên trang gồm những thông tin tổng thể, đầy đủ nhất về tất các lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các chính sách, định hướng và tiềm năng nổi bật về thương mại và đầu tư, góp phần giúp bạn đọc và nhà đầu tư có được những quyết định kinh doanh hiệu quả.
 
Chọn Tỉnh/Thành phố
AN GIANG BÀ RỊA- VŨNG TÀU BẮC CẠN BẮC GIANG
BẠC LIÊU BẮC NINH BẾN TRE BÌNH ĐỊNH
BÌNH DƯƠNG BÌNH PHƯỚC BÌNH THUẬN CÀ MAU
CẦN THƠ CAO BẰNG ĐÀ NẴNG ĐẮC NÔNG
ĐẮK LẮK ĐIỆN BIÊN ĐỒNG NAI ĐỒNG THÁP
GIA LAI HÀ GIANG HÀ NAM HÀ NỘI
HÀ TĨNH HẢI DƯƠNG HẢI PHÒNG HẬU GIANG
HỒ CHÍ MINH HOÀ BÌNH HƯNG YÊN KHÁNH HOÀ
KIÊN GIANG KON TUM LAI CHÂU LÂM ĐỒNG
LẠNG SƠN LÀO CAI LONG AN NAM ĐỊNH
NGHỆ AN NINH BÌNH NINH THUẬN PHÚ THỌ
PHÚ YÊN QUẢNG BÌNH QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI
QUẢNG NINH QUẢNG TRỊ SÓC TRĂNG SƠN LA
TÂY NINH THÁI BÌNH THÁI NGUYÊN THANH HOÁ
THỪA THIÊN - HUẾ TIỀN GIANG TRÀ VINH TUYÊN QUANG
VĨNH LONG VĨNH PHÚC YÊN BÁI
 
 
Sự kiện sắp tới
Hội nghị đối thoại về chính sách- Thủ tục hành chính thuế- Hải quan năm 2017- Tại TP. Hồ Chí Minh
Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2017
Diễn đàn "Nâng cao năng suất - Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu"
“Cơ hội tìm hiểu cách thức sử dụng phần mềm hợp pháp và hiệu quả cho doanh nghiệp”
Nền Kinh tế số: Lợi ích, thách thức và khung pháp lý điều chỉnh
Doanh nghiệp nắm bắt “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 2017”
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Huyện Cần Giuộc: Tự tin hội nhập với sắc vóc mới, xung lực mới [ LONG AN ]
Huyện Đức Huệ: Tăng tốc “về đích” phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 [ LONG AN ]
Huyện Cần Đước: Xứng danh huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới [ LONG AN ]
Quỹ Đầu tư Phát triển đất và Bảo lãnh tín dụng tỉnh Hà Giang: “Bà đỡ” về vốn cho doanh nghiệp [ HÀ GIANG ]
Trường Trung cấp Y tế Hà Giang: Đào tạo theo nhu cầu xã hội [ HÀ GIANG ]
Xín Mần: Huy động các nguồn lực - đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng [ HÀ GIANG ]
Quản Bạ: Khai thác và phát huy tiềm năng thương mại - du lịch [ HÀ GIANG ]
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang: Đổi mới để phục vụ tốt hơn [ HÀ GIANG ]
Công an Hà Giang: Góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, bền vững [ HÀ GIANG ]
Chi cục Kiểm lâm Hà Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng [ HÀ GIANG ]
 
Trien lam CN Dien
vietnam-autoexpo.com
Vietcomreal
Birdco
ippgroup
IPC
Tong cuc Dlich
SCC
Vingroup
FLC
Nhom Viet Dung
Polyco
Quates 3
Yến sào Khánh Hòa
Cty Ba Huân
Cty Thái Bình
Xăng dau Thanh Hoa
Bitis
Premier-village-danang
Vat chiu lua TN
Buhler
KCN
 
   
     
 
Trang chủ Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông